• A A A

Polska lokalnie. Jak radzą sobie przedsiębiorcy w regionach? [WYNIKI ANKIETY]

27.05.2020

W związku kryzysem gospodarczym w Polsce Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej stworzyła projekt #AntywirusBiznesu. W ramach inicjatywy IP-HZR przeprowadziła anonimową ankiety wśród przedsiębiorców regionu radomskiego.

Badanie przeprowadzono w okresie od 4 maja  do 22 maja 2020 r. Wzięło w nim udział 144 przedsiębiorców. Ankieta pokazuje, jak lokalni przedsiębiorcy radzą sobie w aktualnej sytuacji i co sądzą o oferowanych przez rząd i władze samorządowe formach wsparcia dla przedsiębiorców.

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety wraz komentarzami Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej:

  • Większość przedsiębiorców tj. 57,6 % ankietowanych przyznało, że ich kondycja znacznie się pogorszyła (spadek przychodów powyżej 25%).   Z drugiej strony, ponad ¼  przedstawicieli  firm ocenia, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra i prowadzą działalność bez większych problemów. Nieznaczna część ankietowanych zawiesiła swoją działalność – to firmy reprezentujące branże, którym zakazy związane z epidemią uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej. Żadna z firm, które brały udział w badaniu nie zgłosiła wniosku o upadłość ani nie wyrejestrowała działalności.
  • Z różnych propozycji wsparcia oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało niemal 77 % ankietowanych przedsiębiorstw, z czego najwięcej bo ponad ¾ firm wykorzystała możliwość zwolnienia ze składek ZUS, a niemal co trzecia złożyła wnioski o subwencje do PFR.  Te dwie formy wsparcia zostały zresztą najlepiej ocenione przez ankietowanych. Warto podkreślić, iż badanie prowadzone było w drugim i trzecim tygodniu od uruchomienia subwencji z PFR,  narzędzia funkcjonującego od 29 kwietnia br.
  • Lokalne firmy nie są natomiast zadowolone z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny. Prawie 90% nie skorzystało z żadnych ulg proponowanych przez Gminę Miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego. Wśród wszystkich przedstawionych przez władze rządowe  i samorządowe form wsparcia, propozycje samorządu lokalnego dobrze oceniło tylko 5,6%  przedsiębiorców.
  • W ocenie przedsiębiorców brakuje nowych instrumentów i  rozwiązań,  które pozwolą w dłuższym czasie zmniejszyć koszty pracy, m.in. wydłużenia czasu przyznana ulg składek ZUS i  zwolnienia  z PIT i CIT.  Przedsiębiorcy podkreślają, że należałoby znacząco ograniczyć biurokrację, po to, żeby skrócić  czas oczekiwania na wsparcie finansowe.
  • Od samorządu lokalnego przedsiębiorcy oczekują działań aktywizujących i wspomagających lokalnych biznes, a także wdrożenia pakietów umożliwiających korzystanie z realnych ulg, nie tylko mających charakter odroczenia płatności z tytułu podatków od nieruchomości.

To pierwsze tego typu badanie przeprowadzone przez IP-HZR wśród przedsiębiorców regionu radomskiego po ogłoszeniu pandemii COVID-19. W najbliższym czasie organizacja planuje ponownie zapytać firmy o ich plany, sytuację gospodarczą i ocenę wsparcia ze strony rządu jak i samorządu lokalnego.

Podsumowanie ankiety dostępne [TUTAJ].