Nowe rozdanie w 26. edycji POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®

12.05.2023

JAKOŚĆ wciąż jest nieodzowną i niezwykle ważną wartością

Polska Nagroda Jakości

Polska Nagroda Jakości® to najstarsza nagroda jakościowa w Polsce

Została ustanowiona przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację „Teraz Polska” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 7 marca 1995 roku z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr. inż. Mirosława Rechy.

Od 2022 roku PNJ ma nowego organizatora: Fundację Qualitas, a także nowych partnerów: KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, NACZELNĄ ORGANIZACJĘ TECHNICZNĄ, KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz ze Stowarzyszeniem POLISOLAB, FUNDACJĘ ROZWOJU UE we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM.

Zasady oceny i walidacji uczestników oparte są na Modelu Doskonałości EFQM i obejmują 7 kryteriów (do wyboru) i zostały opracowane przez Komitet Techniczny NAGRODY. O wyborze Laureatów zdecyduje KAPITUŁA złożona z przedstawicieli Organizacji Partnerskich pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Roszaka, Prof. PŚ., na podstawie rekomendacji Asesora.

W ramach Nagrody przyznawane są Medale: Brązowe, Srebrne i Złote, a także Statuetki: Diamentowa i Platynowa.
GODŁO PROMOCYJNE NAGRODY jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym.

Przebieg procesu obejmuje:

  • szkolenie wstępne z Kryteriów,
  • wypełnienie dokumentów aplikacyjnych online,
  • ocena Asesora wspólnie z uczestnikiem,
  • przekazanie dokumentów o niezaleganiu z opłatami do ZUS i US,
  • oficjalne ogłoszenie startu Uczestnika w czasopiśmie o jakości – QMAG

Od początku swojego istnienia nagrodę przyznawano za skutecznie zarządzanie i wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość – Total Quality Management (TQM) firmom z najróżniejszych branż.

Nagrody – wręczane co roku w symbolicznym dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie – przyznawane były w pięciu kluczowych kategoriach: nagroda zespołowa, honorowa, indywidualna, specjalna oraz zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości®. Przez lata istnienia PNJ przeszła szereg zmian i modyfikacji, a jej rozwój pokazywał, jak duże zapotrzebowanie na jakość było na krajowym rynku w latach 90. i dwutysięcznych oraz jak ważne było wdrażanie TQM, a zatem i nagrody w prowadzonej działalności.

Do oceny w ramach Polskiej Nagrody Jakości® zgłaszało się blisko tysiąc firm rocznie. Wśród nagrodzonych byli m.in.: Polska Spółka Gazownictwa, Urząd Miasta Kraków, ASMET czy MPWiK Wrocław.

Nagrody indywidulane im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz specjalne otrzymywali m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z UMCS w Lublinie, dr hab. Sławomir Wawak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor Politechniki Gdańskiej. Tytułem Znakomity Przywódca uhonorowano dr nauk med. Violettę Szycik, prezes zarządu VIVADENTAL Sp. z o.o., a wyróżnieniem Znakomity Pełnomocnik/Menedżer Systemów Zarządzania dr Krystynę Stephens – BPIC Sp. z o.o. czy Henryka Dębskiego z Instytutu Badań i Rozwoju BOSMAL Sp. z o.o.

Ważnym zadaniem, jakie Polska Nagroda Jakości realizowała, była misja edukacyjna promująca jakość, procesowe podejście i zarządzanie przez jakość. Swój wieloletni prestiż PNJ zbudowała, nagradzając najlepszych, wspierając działania ukierunkowane na osiąganie najwyższego poziomu jakości, a jej kontynuacja stanowi potwierdzenie, że JAKOŚĆ wciąż jest nieodzowną i niezwykle ważną wartością.

Więcej informacji na stronie Fundacji

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.