Polski biznes odkrywa Algierię. Kolejna misja gospodarcza zakończona sukcesem

28.11.2022

Polscy przedsiębiorcy w Algierii

Po raz drugi w tym roku, w dniach 14-18 listopada odbyła się misja polskich przedsiębiorców do Algierii przygotowana wspólnie z Ambasadą RP w Algierze, Ambasadą Algierii w Warszawie i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH Algier/Casablanca  . Krajowa Izba Gospodarcza wraz z partnerami zabrała 11 przedsiębiorców do Afryki Północnej, gdzie zapadły pierwsze decyzje mogące wzmocnić wzajemne stosunki handlowe.

Cztery dni misji gospodarczej obfitowały w liczne wydarzenia o charakterze dwustronnym. Z perspektywy polskich przedsiębiorców, najważniejsze były bezpośrednie rozmowy z algierskimi firmami. 15 listopada odbyło się Polsko-Algierskie Forum Gospodarcze, które zgromadziło ponad 140 przedstawicieli biznesu i izb gospodarczych z obydwu krajów. Spotkanie w takiej formule było możliwe dzięki ścisłej współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z Algierską Narodową Izbą Handlowo-Przemysłową CACI, z którą łączy nas 20 letnia współpraca. W ramach odnowienia współpracy KIG i CACI zdecydowały o powołaniu Polsko-Algierskiej Rady Biznesu, a podczas wizyty w Algierze, odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Algieria to nie tylko ciekawy partner, ale jedna z ostatnich szans dla Polski i UE na znalezienie alternatywnego do Rosji dostawcy nośników energetycznych i innych surowców kopalnych. Mają tam dziesiąte największe złoża gazu ziemnego na świecie i trzecie gazu łupkowego. Są członkiem OPEC i obok węglowodorów mają tez bogate złoża fosforytów, a także rud żelaza, uranu, cynku, ołowiu. Pierwszy terminal LNG powstał właśnie w Algierii w 1965 roku, mają dwa rurociągi gazowe do Hiszpanii i jeden do Włoch. Korzystając z tego ostatniego, Słowenia zabezpieczyła sobie 1/3 swojego zapotrzebowania rocznego na gaz – tłumaczy Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Wiśniewski, który przewodniczył misji do Algierii.

Polscy przedsiębiorcy przebywający w Algierii w ramach misji gospodarczej KIG uczestniczyli w spotkaniach z instytucjami i firmami algierskimi. Głównymi tematami rozmów była współpraca w branży energetycznej, chemicznej, motoryzacyjnej, lotniczej oraz rolniczej. Szczególnie ważne było spotkanie z algierską firmą SONATRACH, określaną jako największa grupa paliwowo-energetyczna w Afryce. Uczestnicy misji odwiedzili również Targi ALGEST’2022, gdzie zorganizowane zostały spotkania biznesowe w ramach giełdy podwykonawstwa. Była to już 7 edycja międzynarodowego salonu obejmującego zagadnienia związane z rozwojem przemysłu 4.0. Z kolei przedsiębiorcy z branży rolniczej uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bejaia zorganizowanej przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Algierze.

Otwarcie na nowe rynki

Dywersyfikacja polskiego eksportu, poszukiwanie alternatywnych dla Rosji dostawców surowców i energii – to główne wyzwania przed jakimi stoi polska gospodarka w kontekście międzynarodowym. Podejmując działania na rzecz otwarcia się na nowe rynki bardzo ważne jest wykorzystanie istniejących już struktur współpracy oraz potencjału jaki daje Polsce jej udział w Unii Europejskiej. Jak przypomina Janusz Wiśniewski z Krajowej Izby Gospodarczej:

Od 2005 roku Algieria ma umowę stowarzyszeniową z UE i nasza misja gospodarcza właśnie od delegatury UE w Algierze rozpoczęła swoje spotkania. Polska powinna koordynować swoje działania tam z UE, a rynek algierski otworzy się gdy polskie państwowe giganty rozpoczną swoje inwestycje z państwowymi firmami Algierii.

To już drugie wydarzenie biznesowe w Algierii w tym roku organizowane przez KIG we współpracy z Ambasadą RP w Algierze i przy wsparciu Zagranicznego Biura  Handlowego PAIH w Algierze oraz w Casablance. Umożliwiło ono algierskim i polskim przedsiębiorcom zaprezentowanie możliwości biznesowych między obydwoma krajami w celu realizacji projektów partnerskich i inwestycyjnych typu win-win oraz wzmocnienia handlu dwustronnego. Spotkania między algierskimi i polskimi firmami obejmowały kilka obszarów, w tym branżę chemiczną i petrochemiczną, energię i paliwa, motoryzacyjną, lotnictwo i przemysł rolniczy.

Krajowa Izba Gospodarcza od lat dostrzega potencjał Algierii i integruje współpracę środowisk gospodarczych z obydwu krajów, a misja była kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii i w Polsce z udziałem algierskich partnerów, w tym z Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – podkreśla Janusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Trzeba pamiętać, że Algieria należy do ścisłej czołówki partnerów Polski w Afryce i w krajach arabskich, jako drugi rynek eksportowy do tego regionu po Arabii Saudyjskiej.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych, zaplanowanych w Algierii na 2023 rok, które będą stanowić kontynuację spotkań biznesowych z 2022 roku.

 

 

Więcej na temat misji gospodarczej

https://ecotimesdz.com/mission-economique-polonaise-en-algerie-jalons-dune-cooperation-benefique-et-prometteuse

https://www.aps.dz/economie/147622-forum-d-affaires-algero-polonais-plaidoirie-pour-renforcer-les-relations-economiques

https://afrikeconomy.com/La-Pologne-un-modele-pour-le-developpement-economique-de-l-Algerie

https://www.reporters.dz/algerie-pologne-un-forum-daffaires-pour-booster-les-relations-economiques/

https://www.facebook.com/caci.dz/photos/pcb.5369669026477426/5369666489811013

 

Fotorelacja


Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.