Polskie firmy w tyle Europy pod względem oprogramowania biznesowego: tylko 38,9% wykorzystuje narzędzia ERP, CRM i BI

23.05.2024

Dane Eurostatu za 2023 rok ujawniają, że polskie firmy wyraźnie odstają od średniej europejskiej w zakresie stosowania oprogramowania wspomagającego prowadzenie działalności

Eurostat opublikował dane dotyczące wykorzystania w europejskich firmach oprogramowania wspierającego prowadzenie biznesu w 2023 roku. Dane dotyczą: systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP – Enterprise Resource Planning), zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management) oraz przetwarzania danych (BI – Businnes intelligence).

Ogółem 49,9% europejskich firm wspomaga się aplikacjami e-biznesowymi (ERP, CRM i/lub BI) w działalności. Szczegółowe dane pokazują jednak duże zróżnicowanie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) odsetek wynosi 44,6% a dużych (ponad 250 pracowników) – 90,4%.

Europejskim liderem pod względem rozpowszechnienia aplikacji e-biznesowych w przedsiębiorstwach jest Dania (73,6% firm wykorzystuje aplikacje ERP, CRM, czy BI) a za nią plasuje się Finlandia (70,8%)

Jak wyglądają statystki w przypadku polskich firm?

Wykorzystanie narzędzi wspierających zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach ogółem jest niższe niż średnia w UE i wynosi 38,9%. W podziale na konkretne rodzaje aplikacji, statystyki prezentują się następująco: oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) wykorzystuje ogółem 36,0% polskich firm (średnia UE – 43,3%); aplikacje do zarządzania relacji z klientami (CRM) – 28,5% (średnia UE – 25,8%), a oprogramowanie do analizy danych (BI) – 10,5% (średnia UE – 15,3%).

Dysproporcje w cyfryzacji między małymi a dużymi przedsiębiorstwami

Podobnie jak w całej UE, w Polsce również widoczne jest mocne zróżnicowanie w skali wykorzystania aplikacji wspierających prowadzenie firmy w zależności do jej wielkości. Wykorzystanie systemów ERP, CRM i/lub BI (łącznie lub poszczególnych) w Polsce wynosi 31,4% w przypadku małych firm (od 10 do 49 pracowników) i 93,7% w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 osób. Ze statystyk szczegółowych uwzględniających poszczególne rodzaje aplikacji wynika m.in., że systemów ERP używa w Polsce 91,9% dużych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników), 63,5% średnich (od 50 do 250 pracowników) i 28,4% małych (od 10 do 49 pracowników). W przypadku systemów CRM odsetek wynosi 76,9% dla dużych firm, 47,8% dla średnich i 22,8% dla małych. W najmniejszym stopniu polskie przedsiębiorstwa korzystają z instrumentów wspierających analizowanie danych (BI) – używa ich 54,2% dużych firm, 23,7% średnich i 6,2% małych.

Statystyki dla Polski pokazują, że w przypadku systemów ERP czy CRM polskie firmy nie odstają, a w niektórych przypadkach wypadają lepiej (jak w przypadku systemów CRM) od średniej UE. Dotyczy to szczególnie sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Największe różnice widoczne są w przypadku aplikacji do przetwarzania danych (BI), których wykorzystanie we wszystkich grupach przedsiębiorstw jest w Polsce wyraźnie niższe niż średnia UE. Może to negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich firm w modelu gospodarczym, w coraz większym stopniu opartym na zdolnościach przedsiębiorstw do przetwarzania dużej ilości danych.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.