Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze [06-07.03.2024]

01.03.2024

Wyzwania gospodarcze i społeczne stojące przed Polską oraz Europą tematem Akademicko-Gospodarczego Forum [6-7 marca 2024 ]

Budowanie przyszłości w obliczu wyzwań

W obliczu narastających wyzwań gospodarczych i społecznych, przed którymi stają Polska oraz Europa, Forum Akademicko-Gospodarcze wychodzi naprzeciw, podejmując istotne tematy na rzecz lepszej przyszłości.

Podczas szóstego wydania konferencji planowane są dyskusje w pięciu panelach tematycznych, skupiające się na kluczowych aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego. Uczestnicy konferencji to osoby zaangażowane w procesy współpracy, reprezentujące różnorodne sektory życia publicznego i prywatnego. Niezwykle istotny będzie udział przedstawicieli administracji państwowej i samorządu terytorialnego, którzy podejmą debatę nad kierunkami rozwoju naszego kraju.

Dodatkowo, przy stole dyskusyjnym zasiądą również przedstawiciele organizacji działających na rzecz nauki, rozwoju regionalnego oraz transferu technologii i finansowania działań badawczo-rozwojowych.

Patrzymy z nadzieją w przyszłość, dostrzegając więcej szans niż zagrożeń we wdrożeniu polityki na rzecz ESG, w rozwoju sztucznej inteligencji, w poszukiwaniu rozwiązań, które zaspokoją elementarne potrzeby życiowe ludności najuboższych krajów południa. To jest szeroka sfera tematów do podjęcia. Wiemy przy tym, że uczucie nadziei wesprzeć powinno poczucie odpowiedzialności. Tak, wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość i wspólny dobrobyt. Relacje akademickiego świata badań naukowych oraz praktycznych realiów biznesu muszą być bardzo bliskie – mówią Organizatorzy Forum

Dlaczego warto dołączyć?

Forum Akademicko-Gospodarcze to nie tylko miejsce wymiany poglądów, ale przede wszystkim platforma do budowania wspólnej wizji przyszłości kraju. Organizatorzy Forum, zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych, gotowych do aktywnego zaangażowania się w kształtowanie lepszego jutra.

Wśród uczestników m.in.:

 • Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk prof. PB, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Rektor Politechniki Białostockiej
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej
 • Prof dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP, Członek Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Group; Śląska Izba Pracodawców, Członek Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
 • Dr Krzysztof Gawkowski, Wicepremier, Minister Cyfryzacji
 • Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii
 • Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach, Minister Przemysłu
 • Waldemar Pawlak, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Gdzie i kiedy?

Forum odbędzie się w dniach 6-7 marca 2024

Forma organizacji: hybrydowa (stacjonarnie i online)

Miejsce: Politechnika Warszawska, gmach Rektorska 4, aula 1.01 (I piętro)

Wydarzenie bezpłatne

Rejestracja

Formularz >>> tutaj

 


 

Pracami biura Forum kieruje dyrektor:
dr inż. Janusz Bucki

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze
02-507 Warszawa, ul Wołoska 141 lok. 403
tel.: (22) 234-87-43

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.