Jak umożliwić małym firmom prowadzenie handlu międzynarodowego? Konferencja

02.10.2020

„Droga do naprawy − umożliwienie małym firmom prowadzenia handlu międzynarodowego. Działania polityczne dla gospodarki po pandemii” to konferencja przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które już działają lub planują rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych w zakresie swojej ekspansji eksportowej. Wydarzenie, które odbędzie się 13 października 2020 r., otworzy Wiceprezydent i pełniący obowiązki Komisarza ds. Handlu Valdis Dombrovkis. Do udziału w spotkaniu zaprasza Ministerstwo Rozwoju. Udział jest bezpłatny.

Denis Redonnet, Chief Trade Enforcement Officer, omówi priorytety swojej misji CTEO (wzmocnienie egzekwowania i implementacji prawa UE w zakresie m.in. umów międzynawowych UE − kraje trzecie, znoszenia barier w handlu na rynkach pozaunijnych) oraz plan pracy na nadchodzące miesiące.

KE przedstawi również platformę Access2Markets, która zastąpi obecną unijną MADB oraz stworzy jeden portal wejścia w zakresie informacji dot. dostępu do rynków krajów pozaunijnych (ww. MADB) oraz informacji dot. warunków importu do UE: obecna EU Trade Helpdesk.

Rejestracja: WCHODZĘ

Spotkanie odbędzie się przez platformę on-line WebEx

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.