• A A A

Polska po raz szósty przejęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej

02.07.2020

Polska po raz szósty przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej. W środę,1 lipca,  po raz szósty przejęliśmy przewodnictwo w V4. Trwać ono będzie przez rok tj. do 30 czerwca 2021 r.

Powstała 30 lat temu (15 lutego 1991 roku) Grupa Wyszehradzka to regionalne forum współpracy czterech państw Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Nasze kraje łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, kultura i tradycje. „Back on track – pod tym hasłem Polska przejmuje stery w Grupie Wyszehradzkiej.

– Hasło nie odnosi się wyłącznie do ożywienia gospodarczego, do prostego powrotu do projektów i działań sprzed pandemii. To przywrócenie wzajemnego zaufania oraz efektywnej solidarności w obliczu bezprecedensowych wyzwań, a zarazem ponowne spojrzenie na region Europy Środkowej, na nasze wartości i aspiracje odpowiadające nowym warunkom – podkreślił minister Jacek Czaputowicz podczas webinarium organizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW).

Uczestnikami seminarium online z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza byli przedstawiciele ośrodków analitycznych zrzeszonych w Think Visegrad – V4 Think Tank Platform.

Szef polskiej dyplomacji zarysował główne elementy programu polskiego przewodnictwa w V4. Tak jak dotychczas, dominować będą aktualne zagadnienia pojawiające się na agendzie unijnej.

– Jednocześnie chcielibyśmy nadać nową dynamikę relacjom pomiędzy krajami członkowskimi Grupy Wyszehradzkiej. Wszelkie inicjatywy zrealizujemy w oparciu o trzy główne filary: gospodarkę i połączenia, bezpieczeństwo oraz społeczeństwo – powiedział minister Jacek Czaputowicz.

Działania skupiać się będą wokół czterech celów:

1. Silna Grupa Wyszehradzka w silnej Europie.

2. Powrót do (nowej) normalności po pandemii COVID-19.

3. Kontakty międzyludzkie, działania na rzecz integracji i spójności wewnątrz samej V4.

4. Rozwijanie współpracy cyfrowej i innowacyjnej.

Kalendarz spotkań przedstawicieli czterech państw zapowiada się bardzo intensywnie. Oficjalną inauguracją polskiej prezydencji będzie szczyt premierów w Warszawie 3 lipca. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki przedstawi priorytety współpracy wyszehradzkiej w ciągu najbliższego roku. Szczyt będzie poświęcony koordynacji stanowisk w takich obszarach, jak negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych i działania na rzecz ożywienia europejskiej gospodarki. Zostanie też wtedy przyjęta deklaracja V4 w sprawie cyberbezpieczeństwa.

Kolejne wydarzenie to spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4, które odbędzie się 7 lipca w Wadowicach.

Program Polskiej Prezydencji [PDF]