Polsko – Egipskie Forum Biznesu, 2 września 2019 r.

26.08.2019

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, pod auspicjami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Polsko – Egipskie Forum Biznesu z okazji wizyty w Polsce Minister Inwestycji i Współpracy Międzynarodowej Egiptu Dr Sahar Nasr.

Forum odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa, ul. Trębacka 4
Rejestracja uczestników od 11.00, spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.

Pani Minister towarzyszy kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli biznesu, skład delegacji egipskiej oficjalnej i biznesowej – zobacz tutaj.

Po krótkiej części oficjalnej odbędą się rozmowy bilateralne polskich i egipskich przedstawicieli biznesu.

 

Zgłoszenia online: REJESTRACJA

 

Kontakt:
Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.