Pomoc dla tureckich studentów

03.03.2023

Turcja prosi o pomoc!


Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z Ambasady RP w Ankarze informację o tureckich studentach polonistyki, którzy ucierpieli w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Turcję.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym apelem i rozważenie możliwości udzielenia wsparcia.

Do Ambasady RP w Ankarze,

Po dwóch trzęsieniach ziemi, które wystąpiły w mieście Kahramanmaras, niektórzy studenci Polonistyki ponieśli ogromne straty materialne i moralne.

Studenci, których dane podano poniżej, stracili domy i większość dobytku. Do kontynuacji nauki potrzebują laptopów i podręczników do nauki języka polskiego. Potrzebę, tym bardziej uzasadnia fakt, że w semestrze wiosennym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość.

W świetle powyższych informacji, będę niezmiernie wdzięczna za rozważenie przez Państwo możliwości udzielenia niżej wymienionym osobom pomocy.

Z poważaniem,
Prof. Seda Köycü
Wydział Polonistyki

20011514 Aysema Aksoy (Kahramanmaraş ) 2. rok

22010052 Mekselina Kalaba (Adana) Rok przygotowawczy

21012070 Ceren Karagöz (Hatay) 1. rok

16010682 Dilek Kelekçi (Adana) 4. rok

22011982 Emirhan Gümüş (Hatay) Rok przygotowawczy

 

Jeżeli uznacie Państwo za możliwe udzielenie pomocy w formie rzeczowej lub pieniężnej, prosimy o zwrotną informację do nas:

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej

tel: 22 – 6209613, 22 – 6209783

e-mail: bwzz@kig.pl; mnowakowska@kig.pl;

 

lub kontakt bezpośrednio z Ambasadą RP w Ankarze:

Ambasada RP w Ankarze

Tel.: +90 312 457 2000

Tel. kom.: +90 538 682 86 39

Sadowski Radosław radoslaw.sadowski@msz.gov.pl

 

LICZY SIĘ KAŻDA POMOC

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.