Pora na stabilność i przewidywalność na rynku nieruchomości

13.06.2023

Ruszyły inauguracyjne posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jakie cele przyświecały powołaniu tego gremium?

Komitet ukonstytuował się pod koniec kwietnia bieżącego roku. Inauguracyjne posiedzenia członków Komitetu odbyły się w dwóch turach: 30. maja i 6. czerwca. Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce i reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

Komitet ds. Nieruchomości to 21-szy komitet jaki powstał w ramach struktury organizacyjnej KIG. Dla mnie jako Przewodniczącego Komitetu, ta liczba jest szczególnie ważna. Przywodzi bowiem na myśl 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 roku – podkreśla Dariusz Fudali.

Misja i cele nowo powstałego Komitetu

Celem Komitetu ds. Nieruchomości jest bycie organizacją wpływu społecznego. Chcemy aktywnie kształtować rzeczywistość gospodarczą i rozwiązywać konkretne problemy wpływające na działalność przedsiębiorstw na rynku nieruchomości. Główną myślą przyświecającą powstaniu Komitetu była chęć uczestnictwa w działaniach legislacyjnych, które dotyczą branży nieruchomości. Opowiadamy się za stanowieniem prawa, które po pierwsze: nie szkodzi przedsiębiorcom; po drugie: zachęca a nie zniechęca podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności inwestycyjnej.  

Jesteśmy zorientowani na: opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie sektora nieruchomości w Polsce, kreowanie rozwiązań prawno–ekonomicznych związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, poprzez uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach branżowych w celu prezentacji na forum publicznym stanowisk z zakresu działania Komitetu, organizowanie debat z przedstawicielami organów publicznych oraz państwowych i prywatnych podmiotów branżowych, a także podejmowanie współpracy z organizacjami, które na co dzień zajmują się branżą nieruchomości. Naszym zamierzeniem jest też popularyzowanie kluczowych zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości poprzez publikowanie cyklicznych raportów przedstawiających ogólną sytuację rynkową, ale także prowadzenie działalności edukacyjnej.

Kto znalazł się w składzie komitetu?

Komitet tworzą osoby o szerokiej wiedzy z obszaru rynku nieruchomości i co najistotniejsze – praktycy życia gospodarczego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. To osoby zajmujące wiodące role w kancelariach prawnych, spółkach konsultingowych, zajmujące się prawem cywilnym, prawem administracyjnym, kwestiami podatkowymi, czy jakże istotnymi obecnie zagadnieniami dotyczącymi ESG i zrównoważonego rozwoju. Wreszcie są to osoby będące właścicielami firm operujących na rynku nieruchomości. Doświadczenie i wiedza członków Komitetu są zatem bardzo szerokie. Równie istotne jest to, że wszyscy członkowie Komitetu mają w DNA zaangażowanie, chęć wypracowania i wdrożenia proinwestycyjnych rozwiązań, a także dzielenie się wiedzą. Taka kompilacja cech osobowych i doświadczenia zawodowego daje członkom Komitetu legitymację do uczestnictwa w debacie publicznej o szansach i zagrożeniach dla rynku nieruchomości, do stawiania diagnoz, a także kreowania konkretnych rozwiązań ustawodawczych.

Komitet tworzą osoby o szerokiej wiedzy fachowej z obszaru rynku nieruchomości i co najistotniejsze – praktycy życia gospodarczego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Są to osoby zajmujące wiodące role w kancelariach prawnych, spółkach konsultingowych, zajmujące się prawem cywilnym, prawem administracyjnym, kwestiami podatkowymi, czy jakże istotnymi obecnie zagadnieniami dotyczącymi ESG i zrównoważonego rozwoju. Wreszcie są to osoby będące właścicielami firm operujących na rynku nieruchomości. Doświadczenie i wiedza członków Komitetu są zatem bardzo szerokie. Równie istotne jest to, że wszyscy członkowie Komitetu mają DNA proaktywnej postawy przejawiającej się w zaangażowaniu, chęci wypracowania i wdrożenia proinwestycyjnych rozwiązań, a także otwartości na dzielenie się wiedzą. Przedstawiona kompilacja cech osobowych oraz doświadczenia zawodowego daje członkom Komitetu legitymację do uczestnictwa w debacie publicznej o szansach i zagrożeniach dla sektora nieruchomości, stawiania diagnoz, a także kreowania konkretnych rozwiązań ustawodawczych dotyczących działalności przedsiębiorstw sektora mieszkaniowego i komercyjnego w Polsce.

Obszar działań Komitetu

Komitet będzie zajmował się szerokim wachlarzem zagadnień. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, przepisy techniczno-budowlane dla budynków, opodatkowanie umów, cesji lokali mieszkaniowych, jak również społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. To tylko niektóre z przykładów tematów, które podejmiemy – mające istotne znaczenie dla inwestorów, deweloperów i pozostałych interesariuszy rynku nieruchomości.

Innym z obszarów, które jest w kręgu naszego zainteresowania jest promowanie dobrych praktyk stosowanych przez wynajmujących i upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy na temat najmu instytucjonalnego, stanowiącego alternatywę dla finansowania zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym oraz dla najmu od właścicieli indywidualnych.

ciąg dalszy na łamach Rzeczpospolitej >>> tutaj

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.