KIG sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

15.10.2021

14 października 2021 r. w Hotelu Regent w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Porozumienie - Komitet Technologii Wodorowych

W jego tworzenie zaangażowanych było kilkaset osób, a samo porozumienie powstało w oparciu o pracę jednej z grup roboczych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prace tych grup mają zdynamizować rozwój gospodarki wodorowej w kraju. Wśród sygnatariuszy nie zabrakło Tomoho Umedy – Przewodniczącego Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Dokument z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska tworzyło środowisko biznesowe, przedstawiciele rządu i administracji oraz badawczo-naukowe. Jego głównym celem jest maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców oraz wykorzystanie polskiej własności intelektualnej w procesie budowy nowego sektora gospodarki, opartego o technologie wodorowe. Jest to pierwszy taki dokument na świecie, wzorowany na podobnej umowie, dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej.

Polska jako jeden z wiodących producentów wodoru w Europie musi nie tylko zdekarbonizować 1 mln ton tego gazu wytwarzanego obecnie przy użyciu technologii emisyjnych, ale ma zamiar zajmować ważne miejsce we wdrażaniu wodoru w tych wszystkich sektorach i aplikacjach, gdzie odejście od emisji gazów cieplarnianych nie będzie możliwe poprzez elektryfikację.

 Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej stanowi operacjonalizację Polskiej Strategii Wodorowej (PSW), która ma zostać wkrótce przyjęta przez Radę Ministrów. PSW ma być swoistą busolą, a Porozumienie dokładną mapą, do której każdy z interesariuszy może się odwołać, planując wdrożenie technologii wodorowych w swoim przedsiębiorstwie. Dokument stanowiący deklarację woli ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ma być również pomocny przy próbach pozyskiwania finansowania, tak ze środków krajowych, jak i Wspólnotowych, a przede wszystkim na rynku kapitałowym.

Dla Krajowej Izby Gospodarczej, która bezpośrednio uczestniczyła w wypracowywaniu podpisanego dziś Porozumienia, wydarzenie to stanowi ogromny sukces mający wpływ na 160 Izb i Stowarzyszeń zrzeszonych w KIG, dla których treści Porozumienia oznaczają ogromne zmiany w ich działaniu. Jeśli wypracowane zapisy zostaną rzeczywiście wcielone w życie, będzie można mówić o prawdziwej wartości dodanej dla polskiego biznesu oraz ogromnym skoku rozwojowym dla całej krajowej gospodarki.

Więcej nt Komitetów KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.