• A A A

Posiedzenie Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy

08.02.2018

31 stycznia 2018 r. odbyło się  pierwsze, inauguracyjne spotkanie członków Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy. W  posiedzeniu udział wzięło 20 osób reprezentujących organizacje członkowskie KIG, Komitety KIG, dziennikarze oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Arendarski, Prezes KIG, który w krótkim wystąpieniu podkreślił m.in. jak ważna jest dbałość  o dobre imię przedsiębiorcy.

Pan Józef Bereżewski – Przewodniczący Komitetu, Pan Andrzej Arendarski – Prezes KIG oraz Pani Anna Mundzia – Wiceprzewodnicząca Komitetu wręczyli członkom Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy powołania do prac w Komitecie na kadencję 2017 – 2021.

Na spotkaniu omówiono założenia merytoryczne planu pracy Komitetu na rok 2018, w tym:

– Kwestie Integracji przedsiębiorców.
– Budowanie patriotyzmu ekonomiczno-gospodarczego poprzez bezpośrednią współpracę z:

* Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
* Komisją Gospodarki,
* Fundacją Pomyśl o Przyszłości.

– Wprowadzenie w życie i utrwalenie Dnia Przedsiębiorcy.
– Działania utrwalające normy etyczne przedsiębiorców:

* współpraca z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizującą program: „Przedsiębiorstwo     Fair Play”.

– Działania społeczne i charytatywne:

* promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym – wstępna deklaracja współpracy ze strony           Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi.

– Działania edukacyjne.

Ustalono również działania priorytetowe na 2018 rok:

1. Obchody Dnia Przedsiębiorcy w Parlamencie (organizacja konferencji).
2. Opracowanie 12 zasad etycznych polskiego przedsiębiorcy.
3. Opracowanie definicji przedsiębiorcy.
4. Ogólnopolski Zjazd Przedsiębiorców.

Członkowie Komitetu dokonali podziału na zespoły działające w ramach Komitetu, takie, jak:

1. Zespół ds. edukacji i etyki.
2. Zespół ds. integracji.
3. Zespół ds. działań prospołecznych.
4. Zespół ds. kontaktów z mediami, promocji i wizerunku.
5. Zespół ds. spraw parlamentarno-rządowych.
6. Zespół ds. kontaktów z samorządami terytorialnymi i wojewodami.

Wszystkich chętnych do działania na rzecz Komitetu Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy KIG serdecznie zapraszamy.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 13 marca 2018 r.

Kontakt
Józef Bereżewski
Przewodniczący Komitetu
tel. 501 505 744
e-mail: jberezewski@kig.pl