• A A A

Powstał nowy Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności

25.05.2018

W dniu 24 maja 2018 r. podczas posiedzenia Prezydium KIG został powołany nowy Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności, a jego przewodniczącym został Maciej Sadowski (prezes fundacji Startup Hub Poland).

Komitet będzie kontynuował prace zapoczątkowane przez Zygmunta Grajkowskiego, ale temat innowacji poszerzy o zagadnienia innowacji społecznych oraz sytuacji migrantów na polskim rynku pracy.

Zakres działań:

  • Promocja różnorodności w innowacyjnych branżach polskiego przemysłu i przedsiębiorczości startupowej
  • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględnieniem organizacji członkowskich KIG) na rynkach globalnych poprzez: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wzajemną kooperację oraz edukację
  • Działania na rzecz otwarcia polskich uczelni wyższych, większej cyrkulacji talentów, przyciąganie polonijnych naukowców i międzynarodowych specjalistów do uczelni w kraju
  • Rozwój i doskonalenie polityki zachęcanie talentów technologicznych i przedsiębiorców do wyboru Polski jako kraju prowadzenia działalności gospodarczej
  • Promocja migracji technologicznej jako wartościowego importu na rzecz gospodarki oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, którą przedstawiciele globalnej klasy kreatywnej dokonują na rzecz wybranej przez siebie gospodarki
  • Ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego środowiska pracy, w tym dla pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie
  • Promocja niedyskryminującego prawa i praktyk oraz regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze high-tech
  • Osiągnięcie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje w oparciu o transfer najlepszych praktyk
  • Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu ekonomicznym, naukowych i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji zarządczych

Sekretarz:
Ewa Siwek
e-mail: esiwek@kig.pl

Marianna Wartecka
e-mail: mwartecka@kig.pl