• A A A

Powstała Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza. KIG partnerem instytucjonalnym

16.10.2020

Polska jest czwartym partnerem handlowym Węgier, jednak dopiero w październiku 2020 r. powstała Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza. Jej celem będzie wzmocnienie wymiany handlowej oraz relacji inwestorskich między obydwoma krajami. KIG jest partnerem instytucjonalnym nowopowstałej izby, a w wydarzeniu inauguracyjnym jej działalność wziął udział Wiceprezes – Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko.

Wśród działań, jakie nowopowstała Izba podejmie na rzecz wspierania relacji handlowych Polski i Węgier będą:

  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych, których celem będzie promocja będą wzajemnego handlu i współpracy naukowo-technicznej oraz gospodarczej,
  • oferowanie usług firmom zainteresowanym działalnością na rynku polskim i węgierskim, takich jak konsultacje prawne, tłumaczenia, etc.,
  • tworzenie sieci kontaktów, organizacja wydarzeń oraz spotkań biznesowych dla członków i partnerów Izby, a także realizacja programów szkoleniowych.

– Niezmiernie cieszy nas fakt powstania Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej. Uruchomienie tej instytucji jest dla nas swego rodzaju przypieczętowaniem wieloletniej, intensywnej i owocnej współpracy naszych krajów. Mamy nadzieję, że w krótkim okresie funkcjonowanie Izby pomoże ożywić wymianę handlową na linii Polska-Węgry po trudnym, początkowym okresie pandemii, zaś w dłuższej perspektywie pozwoli zbudować trwałe i silne partnerstwo na rzecz współpracy gospodarczej – mówi Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.