Poznaj rynek pakistański – możliwości i szanse współpracy

16.09.2020

Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Pakistanu w Polsce zapraszają do udziału w Seminarium Biznesowym on line z cyklu: Zróbmy razem biznes, „Pakistan –Polska – możliwości współpracy gospodarczej z rynkiem pakistańskim ”, które odbędzie się w dniu 22. września 2020 (wtorek), w godz. 10.30-12.30.

Rejestracja on line

Spotkanie jest organizowane w ramach programu KIG Zróbmy razem biznes, które ma na celu rozszerzenie kontaktów gospodarczych z partnerami pakistańskimi, w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych i organizacjach biznesowych w Pakistanie.

W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie misji handlowych online oraz indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to business.

W spotkaniu weźmie udział m.in. Ambasador Piotr Opaliński, który zaprezentuje aktualną informację o istotnych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców uwarunkowaniach na rynku  pakistańskim, a uczestniczący przedstawiciele polskich firm będą mogli przedstawić własne uwagi i sugestie dotyczące współpracy biznesowej oraz oczekiwania co do ich wsparcia ze strony Ambasady RP  w Islamabadzie , jak również Krajowej Izby Gospodarczej.

W spotkaniu wezmą również udział: Pan Muhammad Zahid Bahtii, Radca handlowy Ambasady Pakistanu w Polsce, który przedstawi stan gospodarki oraz możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy firmami z obu krajów – widziane z perspektywy pakistańskiej, a także eksperci i praktycy – przedstawiciele firm polskich, którzy od lat mają kontakty handlowe z Pakistanem.

 Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim.

 Zapraszamy

Organizatorzy: 

Krajowa Izba Gospodarcza

Ambasada Pakistanu w Polsce

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Katarzyna Kaniewska
tel.: 22 630 970783
kom.: 609 661 583
e-mail: kkaniewska@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.