• A A A

Praca KIG podczas stanu epidemicznego

25.03.2020

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza podjęła decyzje o zmianie trybu funkcjonowania, aby w możliwie najbardziej skuteczny sposób chronić zdrowie i życie pracowników, a także naszych klientów. Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób w budynku przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie to odpowiedź na apel służb sanitarnych i włączenie się do działań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

Znajdujemy się w momencie, w którym trudno cokolwiek przewidzieć. Wszyscy mamy nadzieję, że walka z pandemią zakończy się sukcesem i powrócimy do normalnego trybu życia. Tymczasem sytuacja wymaga od nas wszystkich większej niż zwykle wyrozumiałości i solidarności. Większość naszych pracowników obecnie pracuje w trybie pracy zdalnej, dlatego nasze biura są do Państwa dyspozycji w trybie opisanym poniżej. Nasi pracownicy i eksperci gotowi są odpowiedzieć na Państwa pytania a już wkrótce w naszych mediach społecznościowych będzie możliwość uzyskania informacji o bieżących zmianach istotnych w szczególności dla sektora MŚP.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz uspokojenie nastrojów społecznych jest dzisiaj priorytetem. Pomimo tej trudnej sytuacji należy skierować większą uwagę na sytuację przedsiębiorców. Dla wielu z nich kilka miesięcy, a nawet kilka tygodni  funkcjonowania w kryzysie może mieć katastrofalne skutki. Musimy przygotować polską gospodarkę na długi okres działania w warunkach ograniczonego popytu i ograniczonej podaży – a w takiej sytuacji potrzebne są bardziej zdecydowane kompleksowe i długofalowe działania. Powinniśmy zrobić wszystko, aby przedsiębiorcy mogli się w pełni skoncentrować na zapewnieniu ciągłości działalności swoich firm i drożności kanałów dystrybucji.

Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała pierwszy pakiet działań, które – mamy nadzieję – zostaną wdrożone i pomogą polskim firmom przetrwać najtrudniejszy okres. 

Tematów do refleksji już dziś jest bardzo dużo. Apeluję o to, aby we właściwym momencie rząd i organizacje pracodawców zastanowiły się nad przyszłością, bo chodzi nie tylko o przygotowanie pakietu działań doraźnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z większością naszych izb i zbieramy na bieżąco informacje o trudnościami z jakimi się borykają i jakie będzie miało to przełożenie na ich przyszłość. Należy oszacować potencjalne straty i skutki pandemii nie tylko w obszarze gospodarczym. Pilne rozwiązania są potrzebne aby polscy przedsiębiorcy z pomocą rządu przetrwali ten trudny czas.

Do przemyślenia jest funkcjonowanie systemu reagowania na kryzys, który ujawnił wiele słabości. Powinniśmy również zastanowić się jak sprawić, aby to Polska szybko wydźwignęła się z kryzysu i przyciągnęła inwestorów zagranicznych.

Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej izby Gospodarczej

 

Sekretariat KIG – funkcjonuje w trybie bieżącym.

Kontakt z Sekretariatem jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerami +48 22 630 97 31, +48 22 630 97 32 oraz +48 534 703 070
 • drogą mailową pod adresem kig@kig.pl


Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
 zmiana godzin urzędowania i sposobu obsługi klienta zainteresowanego uzyskaniem legalizacji dokumentów, Karnetu ATA lub świadectwa pochodzenia.

Wnioski klientów składane są w okienku podawczym KIG BLCA od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Po stwierdzeniu poprawności złożonych dokumentów wnioski i dokumenty są przekazywane do realizacji. Odbiór dokumentów odbywa się następnego dnia po ich złożeniu w tych samych godzinach. Przesyłki kurierskie poza godzinami urzędowania mogą być pozostawiane w kancelarii lub recepcji.

Jednocześnie informujemy, że KIG BLCA zawiesza płatności gotówkowe.
Rekomendujemy przedpłaty na konto bankowe w Banku Millennium SA 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832.

Kontakt z BLCA jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerami odpowiednich działów. Wszystkie numery wyszczególnione są na stronie BLCA (na dole strony).
 • drogą mailową pod adresem legalizacja@kig.pl


Sąd Arbitrażowy KIG
 –  jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw z użyciem komunikacji elektronicznej na odległość, zarówno w formie audio, jak i audiovideo.

Dokumenty kierowane do Sądu w formie papierowej można składać w kancelarii w standardowych godzinach przyjmowania interesantów 9.00-15.00.

Kontakt z Sądem jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerem +48 22 630 98 06
 • drogą mailową pod adresem sekretariat@sakig.pl


Biuro Współpracy z Zagranicą- funkcjonuje w trybie bieżącym.

Nasi eksperci gotowi są udzielać informacji mailowych i telefonicznych w kwestiach dotyczących działalności zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej

Kontakt z BWzZ jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerem +48 22 630 96 13
 • drogą mailową pod adresem bwzz@kig.pl


Biuro Komunikacji – funkcjonuje w trybie bieżącym.

Kontakt z BK jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerem +48 22 630 97 79
 • drogą mailową pod adresem komunikacja@kig.pl


Biuro Polityki Gospodarczej – funkcjonuje w trybie bieżącym.

Kontakt z BPG jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerami + 48 22 630 97 24 oraz + 48 502 503 272
 • drogą mailową pod adresem psoroczynski@kig.pl


Biuro Projektów – funkcjonuje w trybie bieżącym.

Kontakt z BP jest możliwy:


Biuro Finansów – funkcjonuje codziennie w godzinach 10.00 – 14.00

Kontakt z BF jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod numerem + 48 22 630 96 88


Biuro Administracyjno-Gospodarcze –  funkcjonuje bez zmian, tj. w godzinach 8.00 – 17.00.


Budynek KIG – funkcjonuje 24 h na dobę, ale w ograniczonym wymiarze, wejście dla interesantów tylko na parter.


Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 – funkcjonuje w trybie bieżącym, w trybie 24h.

Dostęp do budynku możliwy jest tylko dla pracowników i właścicieli firm znajdujących się na terenie Centrum. Działalność przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej została czasowo wstrzymana.

Kontakt z CKT jest możliwy: