• A A A

Prezentacja Białej Księgi branży alkoholowej na Forum Ekonomicznym w Krynicy

04.09.2019

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, 4 września br., zaprezentowano Białą Księgę branży alkoholowej, wskazującą obszary, w których dyskryminowani są producenci wyrobów spirytusowych – to przede wszystkim prawo podatkowe oraz dopuszczalne działania reklamowo-promocyjne i sponsoringowe. Dokument przygotowała kancelaria FireFild na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie spotkania Krajowa Izba Gospodarcza wyszła z propozycją organizacji spotkania „okrągłego stołu” dla zainteresowanych stron oraz przedstawicieli administracji, aby poddać dyskusji tematy zaproponowane w Białej Księdze.

Autorzy Białej Księgi branży alkoholowej zwracają uwagę na dyskryminację  wyrobów spirytusowych w polskim prawie i stawiają tezę, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku, która traktuje preferencyjnie piwo względem innych napojów alkoholowych może naruszać art. 32 Konstytucji RP.

 

pobierz pdf: Biała Księga