Prezentacja raportu: Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa // 30 maja

24.05.2022

Już 30 maja – w siedzibie KIG – odbędzie się prezentacja raportu „Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania  inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa”

Eksport żywności jest jednym z kluczowych elementów polskiej gospodarki. W obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo żywności może stać się celem wrogich działań o charakterze hybrydowym. Rozproszenie systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce może budzić obawy o jego skuteczność. Instytucje – w Polsce jest ich aż cztery, nie mają dostępu do swoich danych, wykonują często tę samą pracę, a także nie są w pełni przygotowane do realizacji swoich zadań z wykorzystaniem narzędzi e-commerce. Sytuacja ta powoduje, że pomimo licznych kontroli, można mieć wątpliwości o efektywność i skuteczność działań tych instytucji.

W związku z powyższym nasuwa się wiele pytań:

  • z jakimi problemami borykają się poszczególne inspekcje?
  • czy możliwe jest połączenie wszystkich podmiotów i wspólne działanie?
  • co można zrobić na już? A jaki powinien być idealny model?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań będzie można poznać już 30 maja br., podczas prezentacji raportu, organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Podczas niego przedpremierowo zostaną zaprezentowane wnioski z publikacji pt. „Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania  inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa”. Raport został opracowany przez dr Marcina Kędzierskiego, w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP we współpracy z Klubem Jagiellońskim.

W spotkaniu wezmą udział: autor raportu dr Marcin Kędzierski, Marek Zagórski, były minister cyfryzacji i przewodniczący komitetu rolnictwa i obrotu rolnego KIG, przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, członkowie komitetu rolnictwa i obrotu rolnego KIG.

Prezentacja raportu odbędzie się 30 maja br. o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie.

Zapraszamy do udziału stacjonarnego lub online oraz do zapoznania się z wynikami opracowania oraz do dyskusji.


Zgłoszenia do udziału w tradycyjnej formie – stacjonarnie: konferencje@efrwp.com.pl, tel. 22 639 87 63.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.