Prezes KIG Marek Kłoczko na Forum Polska-Rumunia

29.06.2022

Marek Kłoczko w Studio590 podczas Forum Polska-Rumunia

Tematem wiodącym Forum była współpraca międzynarodowa w ramach inicjatywy Trójmorza

Projekt Trójmorza to jedna z najważniejszych inicjatyw społeczno – gospodarczych w Środkowo-Wschodniej Europie, która zrzesza łącznie 12 państw. Jej celem jest promowanie dialogu oraz gospodarczej współpracy dla rozwoju infrastruktury w regionie, w obszarze produkcji energii, transportu oraz usług cyfrowych. Dzięki temu, infrastrukturalne i gospodarcze nierówności wspólnego europejskiego rynku zostaną zmniejszone, a obszary integracji poszerzą się.


Marek Kłoczko, Prezes KIG:

Trójmorze to rejon o dużej kulturze przemysłowej i region, który się bardzo dynamicznie rozwija. Region bardzo dużych perspektyw gospodarczych. Jego piętą achillesową jest i była infrastruktura i nasze szlaki komunikacyjne. Bez dobrej infrastruktury transportowej, ale również nowoczesnej infrastruktury cyfrowej trudno mówić o dużym postępie w integracji czy rozwoju gospodarczym. Liczę, że Ukraina stanie się jak najszybciej częścią inicjatywy Trójmorza. Oby jak najszybciej. Pierwszy krok już został zrobiony.

Wszyscy chcemy, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej, ale na zasadach takich, jak powinna się skończyć: nie można pozwolić, by agresor miał poczucie sukcesu. Przygotowujemy się wszyscy, nie tylko w Polsce, do zaangażowania się i wspomożenia procesu odbudowy.

 

Idea Polsko-Rumuńskiego Forum Ekonomicznego

Marek Kłoczko, Prezes KIG:

Wydarzenie jest związane z rumuńską wizytą rządową. Członkowie delegacji uczestniczą także w Kongesie590.

Rumunia to wymarzony kraj do prowadzenia biznesu. Po pierwsze mamy bardzo długą wspólną historię i nigdy nie było konfliktów między nami. Po drugie uzupełniamy się klimatycznie, lubimy się nawzajem, lubimy jeździć nad Morze Czarne i w Karpaty.

Znana jest historia pomocy rumuńskiej na początku II wojny światowej. To są same atuty, a potencjał współpracy nie jest w pełni wykorzystany przez brak bliższych kontaktów i niedorozwój infrastruktury. Szczęśliwie to zaczyna się zmieniać wraz z budową VIA Carpatia  i rozpoczęciem modernizacji sieci kolejowej – co jest niesłychanie ważne.

 

Rumunia bardzo szybko się rozwija

Marek Kłoczko, Prezes KIG:

My gonimy najbogatszych w Europie, Rumunia najbogatszych … i nas. Teraz chcemy gonić razem i dlatego współpraca może być obopólnie korzystna.

Branże, na których opiera się współpraca pomiędzy naszymi krajami to szeroko rozumiana branża elektromaszynowa, chemiczna i eksport produktów rolno-spożywczych.

Po stronie Rumunii podobnie, to branże: chemiczna i elektromechaniczna, a także rozwój turystyki.

Obszarów potencjalnej współpracy jest wiele. Mamy wiele rezerw do bliższej współpracy, np. w ramach polskich inwestycji w Rumunii. Warunki, jakie są tam stwarzane dla przedsiębiorców, są bardzo atrakcyjne. Począwszy od IT, po przemysł chemiczny, spożywczy czy meblarski.  Tych obszarów jest więcej, trudno zawężać się do jednej dziedziny. Oba kraje mają potencjał rozwojowy. Dlatego powtarzam, lubmy Rumunię i róbmy tam biznesy.

Cały wywiad dostępny jest >>> TUTAJ

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.