Prezes KIG Marek Kłoczko wnioskuje do Premiera o przeprowadzenie konsultacji publicznych w sprawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

15.04.2022

Wniosek KIG o przeprowadzenie konsultacji publicznych trafił do Premiera

Poniżej prezentujemy treść pisma – WNIOSKU – skierowanego do Premiera Mateusza Morawieckiego, w sprawie przeprowadzenia konsultacji publicznych oraz wyznaczenie miesięcznego terminu na ich dokonanie.

Wniosek dotyczy projektu w wersji z dnia 15 marca 2022, ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

Do pobrania >>> Wniosek o przeprowadzenie konsultacji publicznych

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.