Prezydent Eurochambres z wizytą w Polsce. Gospodarcze wsparcie Ukrainy tematem rozmów z rządem i przedsiębiorcami

25.07.2022

Polski rynek otwarty na współpracę z Ukrainą

26 lipca br. w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie, spotkają się z polskimi przedsiębiorcami; importerami, dystrybutorami i przedstawicielami sieci handlowych, zainteresowanymi współpracą z ukraińskimi producentami, przedsiębiorcy z Ukrainy.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie U-FOOD Ukraina i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Spotkanie otworzy Luc Frieden prezydent Eurochambres* największej organizacji zrzeszającej izby gospodarcze z całej Europy, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza. Luc Frieden przylatuje do Polski na spotkanie z przedstawicielami rządu, ministrem rozwoju i technologii panem Waldemarem Budą oraz izbami członkowskimi aby omówić kwestie gospodarcze związane z wojną w Ukrainie.


Agenda spotkania

11:00 – otwarcie spotkania na temat najbardziej aktualnych zagadnień dot. wejścia na polski rynek, transportu logistycznego, certyfikacji, dostosowania oferty i marketingu do polskiego rynku

13:00 – 13:30 – przerwa kawowa

13:30 – 15:00 – spotkania B2B z importerami, dystrybutorami i przedstawicielami sieci handlowychMożliwość wywiadu z prezydentem Eurochambres około godziny 11.30

Akredytacja: kwelpa@kig.pl

 

*Eurochambres reprezentuje ponad 20 milionów przedsiębiorstw w Europie poprzez 45 członków (43 krajowe stowarzyszenia izb handlowych i przemysłowych oraz dwie ponadnarodowe organizacje izbowe) oraz europejską sieć 1700 izb regionalnych i lokalnych. Ponad 93% tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Firmy członkowskie izb zatrudniają ponad 120 milionów osób.

Luc Frieden pełni również funkcję Przewodniczącego Luksemburskiej Izby Handlowej i jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banque Internationale à Luxembourg (BIL) S.A, najstarszego banku w Luksemburgu. Pełnił funkcję ministra finansów, ministra obrony, a także ministra sprawiedliwości. W trakcie swojej kadencji ministerialnej był przewodniczącym Rady Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2005), przewodniczącym Rady ds. Unii Europejskiej (2005) oraz przewodniczącym Rady Gubernatorów MFW i Banku Światowego (2013). Był członkiem Eurogrupy i Rady Ministrów Ecofin.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.