Priorytety szwedzkiej prezydencji. Spotkanie z ambasadorem w KIG

13.01.2023

Od 1 stycznia 2023 roku Królestwo Szwecji objęło prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To właśnie z tego powodu, specjalnym gościem obrad Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej był ambasador tego kraju, Stefan Gullgren. Podczas spotkania opowiedział między innymi o priorytetach Szwecji w ramach rozpoczętej kadencji.

 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to funkcja rotacyjna. Do czerwca będzie ją pełnić Szwecja, a następnie przekazuje kierownictwo Hiszpanii. Polska po raz kolejny obejmie prezydencję w 2025 roku. Kraj kierujący Radą Unii Europejskiej nie tylko czuwa nad pracami nad ustawodawstwem wspólnoty ustalając kolejności legislacyjne, ale również określa swoje priorytety na czas trwania kadencji. W przypadku Szwecji są to: bezpieczeństwo – jedność, konkurencyjność, zielona transformacja i transformacja energetyczna, wartości demokratyczne i praworządność – nasze fundamenty.

12 stycznia podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, specjalnym gościem był ambasador Szwecji, Stefan Gullgren, który w obszerny sposób zarysował plan swojego kraju na najbliższe pół roku.

Priorytety, które obraliśmy są bardzo bliskie szwedzkiej polityce. Zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji w Unii Europejskiej: nie tylko jesteśmy po największej pandemii jaką pamiętamy, stoimy w obliczu finansowego kryzysu, ale co więcej zmagamy się z największym konfliktem militarnym w Europie od czasów zakończenia drugiej wojny światowej – rozpoczął swoje wystąpienie ambasador Szwecji.

Po pierwsze: Ukraina

Ambasador Szwecji wielokrotnie podkreślał, że nadrzędnym działaniem prezydencji jego kraju będzie szerokie wsparcie Ukrainy. Poprzez szerokie wsparcie, tłumaczył ambasador, Szwecja rozumie zarówno działanie na rzecz bezpieczeństwa w regionie, jak i aktywności o charakterze stricte gospodarczym, począwszy od zaangażowania krajów Unii w odbudowę walczącego kraju, poprzez wzmocnienie istniejących już więzi handlowych, co dodatkowo powinno stymulować gospodarkę.

W kontekście jedności i bezpieczeństwa istotną część wystąpienia ambasadora zajmowały też kwestie dotyczące współpracy Unii Europejskiej z krajami paktu Północnoatlantyckiego, oraz innymi partnerami zagranicznymi. Również w tym wątku nie zabrakło odniesień do intensyfikacji wspólnych działań na rzecz pokoju.

Kwestia wojny na wschodzie, oraz wyzwania związane z kryzysem gospodarczym, w tym energetycznym, powracały w kolejnych wypowiedziach jak i pytaniach od członków Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski odniósł się do podpisanej we wtorek deklaracji o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i NATO. Z kolei ambasador Szwecji Stefan Gullgren zaznaczył, że wspólna koordynacja działań krajów Wspólnoty i Paktu jest o tyle istotna, że nie wszystkie kraje Unii są członkami NATO i odwrotnie.

Bardziej zielona gospodarka

Również w tym kontekście ambasador odniósł się też szerzej do kwestii regulacji rynku, dywersyfikacji łańcuchów dostaw, oraz rozwoju wolnego handlu z innymi, pozaunijnymi krajami.

Unia Europejska musi być konkurencyjna na światowym rynku – podkreślił wyraźnie Gullgren. – W tym celu musimy zmierzyć się jako wspólnota z kwestiami barier gospodarczych i protekcjonizmem.

W ramach wystąpienia ambasadora nie mogło zabraknąć już tradycyjnie kojarzonych z polityką szwedzką kwestii ekologicznych, wyrażanych w priorytecie mówiącym o zielonej transformacji, w tym transformacji energetycznej. Jak zaznaczył szwedzki ambasador, kwestia energetyki jest w Polsce doskonale znane, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainie, a bezpieczeństwo energetyczne musi być priorytetem działań dla wszystkich państw wspólnoty.

W odniesieniu do demokracji i praw człowieka, ambasador Gullgren, stwierdził, że nie może być rozwoju gospodarczego bez zachowania zasad demokratycznego funkcjonowania.

Podczas dyskusji z członkami prezydium poruszony został szereg tematów dotyczących rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele polskiego biznesu byli szczególnie ciekawi poglądów Szwecji na temat relacji gospodarczych z Chinami.

Pandemia pokazała, że zbyt “długie” łańcuchy dostaw nie są zbyt bezpieczne. Pojawia się tutaj też kwestia samego transportu. Wątpię, żeby koszty zmalały. Pozostają tutaj też kwestie środowiskowe. Nie jest więc to tylko problem legislacyjny, ale przede wszystkim problem biznesowy – stwierdził ambasador Szwecji Stefan Gullgren.

Kierunek: dobrobyt

Szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej potrwa do czerwca tego roku. Jak stwierdził premier Szwecji Ulf Kristersson podczas grudniowej prezentacji priorytetów prezydencji swojego kraju:

Nasza jedność i gotowość do działania nadal mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, odporności i dobrobytu UE. Szwecja przejmuje prezydencję w czasie, gdy Unia Europejska mierzy się z bezprecedensowymi wyzwaniami. Bardziej zielona, bezpieczniejsza i ciesząca się większą wolnością Europa jest podstawą naszych priorytetów.

 Mamy nadzieję, że Szwedom uda zrealizować sobie założenia, a co więcej, w sposób rozsądny odpowiadać na pojawiające się wyzwania współczesnego świata – również te w gospodarce.

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.