Prognozy NBP na podstawie danych m.in. od analityków KIG

13.07.2021

Już wiemy, jak może się rozwijać sytuacja gospodarcza w najbliższej i dłuższej perspektywie czasowej. NBP prezentuje wyniki swojej cyklicznej Ankiety Makroekonomicznej, do której danych dostarcza m.in. zespół analityków Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest jedną z dwóch organizacji przedsiębiorców i pracodawców przekazujących prognozy do badania NBP, obok największych instytucji finansowych i ośrodków analityczno-badawczych w Polsce.

Już wiemy, jak może się rozwijać sytuacja gospodarcza w najbliższej i dłuższej perspektywie czasowej. NBP prezentuje wyniki swojej cyklicznej Ankiety Makroekonomicznej, do której danych dostarcza m.in. zespół analityków Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest jedną z dwóch organizacji przedsiębiorców i pracodawców przekazujących prognozy do badania NBP, obok największych instytucji finansowych i ośrodków analityczno-badawczych w Polsce.

Ankieta Makroekonomiczna NBP wskazuje prognozy dot. inflacji CPI, tempa wzrostu PKB i stopy referencyjnej NBP, kursu walutowego EUR/PLN, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem, stopy bezrobocia rejestrowanego, cen ropy i dynamiki PKB w strefie euro. Prognozy są formułowane na 4 i 8 kwartałów oraz 5 lat.

Jak może się kształtować np. inflacja? „Najnowsze prognozy ekspertów AM NBP wskazują, że w 2021 r. inflacja CPI z dużym prawdopodobieństwem ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%). W 2022 i 2023 r. inflacja będzie stopniowo obniżała się, ale prawdopodobieństwo przekroczenia celu inflacyjnego NBP (2,5%) jest istotnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji poniżej tej wartości” – czytamy w prognozach.

Dowiedz się, co prognozują ekonomiści

Zobacz najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG, pod kierunkiem Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG

Rezerwy walutowe w końcu czerwca

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.