Program twinningowy Eurochambres i ICC Ukraińskich Izb Regionalnych - odpowiedzią na potrzeby ukraińskiego biznesu

12.05.2022

Członkowie Eurochambres i ICC uruchamiają pomocowy program twinningowy, mający na celu umożliwienie izbom krajowym lub regionalnym z innych krajów nawiązanie stosunków dwustronnych z jedną z 25 ukraińskich izb regionalnych, pomagającym przedsiębiorstwom przetrwać i zachować produktywność w obliczu niezwykle trudnych warunków

W wyniku trwającej inwazji Rosji na Ukrainę, blisko jedna trzecia firm została całkowicie zamknięta, a większość z pozostałych została zmuszona do zmniejszenia produktywności. Objęcie wsparciem zagrożonych przedsiębiorstw jest obecnie niesłychanie ważnym działaniem mającym na celu utrzymanie gospodarki, a w dłuższej perspektywie jej odbudowę.

Poniżej apel Bena BUTTERS’a, CEO Eurochambres – wzywający Organizacje Przedsiębiorców do udzielenia wsparcia /wykaz ukraińskich IZB, do pobrania pod tekstem, plik PDF/

 

Drodzy członkowie,

Od czasu rosyjskiej inwazji pod koniec lutego wiele osób z sieci izby było zaangażowanych w akcje pomocy Ukraińcom. Od prezesa Izb Przemysłowo-Handlowych Ukrainy Giennadija Czyżykowa wiemy, że ta solidarność nie pozostała niezauważona i jest bardzo ceniona.

Osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku tego straszliwego konfliktu jest również kwestią utrzymania gospodarki, a ostatecznie jej odbudowy. Z informacji zwrotnych od Giennadija jasno wynika, że ​​ukraińskie izby regionalne starają się pomóc przedsiębiorstwom przetrwać i zachować produktywność w obliczu niezwykle trudnych warunków. Prawie jedna trzecia firm została całkowicie zamknięta, a większość pozostałych została zmuszona do zmniejszenia produktywności. Pracownicy zarówno z izb, jak i ich firm członkowskich zostali zmuszeni do przeniesienia się do bezpieczniejszych obszarów na Ukrainie, a fakt, że miliony kobiet i dzieci opuściły kraj, aby szukać schronienia gdzie indziej, ma oczywiście znaczący wpływ na sektor prywatny.

Konflikt pokazał więź między izbami w całej Europie. Członkowie Eurochambres i ICC skontaktowali się z członkami, pytając, czy izby z innych krajów mogą zrobić coś więcej, aby pomóc swoim walczącym kolegom w izbach ukraińskich, i było to również omawiane podczas Rady Dyrektorów Eurochambres na początku tego miesiąca. Dlatego uruchamiamy wspólny program twinningowy Eurochambres i ICC Ukraińskich Izby Regionalnych. Ma to na celu umożliwienie izbom krajowym lub regionalnym z innych krajów nawiązania stosunków dwustronnych z jedną z 25 ukraińskich izb regionalnych. Powinno to być podstawą udzielenia natychmiastowego wsparcia w różnych formach tym izbom, ale z biegiem czasu mogłoby się też objąć zaangażowaniem w proces odbudowy gospodarczej.

Nie znamy jeszcze szczegółów, która ukraińska izba regionalna jest zainteresowana jakim rodzajem wsparcia. Wszystkie wymagają wsparcia finansowego w celu dalszego pełnienia swojej roli w środowisku biznesowym, ale niektóre wymagają również wiedzy i pomocy, na przykład w omijaniu skomplikowanych przeszkód eksportowych spowodowanych konfliktem, pomaganiu firmom w relokacji lub ułatwianiu międzynarodowych relacji B2B i możliwości handlowych. Niektórzy mogą być również zainteresowani zbadaniem możliwości tymczasowego zlokalizowania jednej lub więcej kobiet z personelu w izbie za granicą.

W załączeniu lista 25 ukraińskich izb regionalnych. Jeśli Państwa izba lub izba członkowska jest zainteresowana nawiązaniem współpracy partnerskiej z jedną z tych ukraińskich izb, proszę o informację, wskazując, którą z nich Państwo preferują, na przykład na podstawie wcześniejszych powiązań z tą izbą lub regionem. Następnie będziemy współpracować z Ukraińskimi Izbami Handlowo-Przemysłowymi, aby ułatwić kontakt i pomóc obu izbom w dalszych kontaktach.

Ci z Państwa, którzy są również członkami ICC, otrzymają podobne przesłanie od Sekretarza Generalnego Johna Dentona. Zapraszamy do kontaktu z którymkolwiek z nas, pamiętając, że pracujemy nad tym wspólnie z Ukraińskimi Izbami Przemysłowo-Handlowymi.

Z góry dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w ten proces, który, mamy nadzieję, pomoże naszym kolegom z ukraińskich izb regionalnych w pełnieniu ich ważnej roli w tym niezwykle trudnym okresie, aby przyczynić się do odbudowy gospodarczej.

Z poważaniem,

Ben Butters

 

Do pobrania >>> APEL wraz z listą ukraińskich izb

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.