Przedsiębiorco! Nowe funkcjonalności w Access2Markets - sprawdź!

10.06.2022

Drodzy Przedsiębiorcy!

Portal Access2Markets wprowadził nową funkcjonalność, dzięki której sprawdzanie aktualnych zmian w obszarze restrykcji i zakazów eksportowych jakie wprowadziła Rosja i Białoruś – są możliwe dzięki uruchomieniu nowej zakładki, umożliwiającej wyszukiwanie wszystkich aktualnych informacji.

Ponadto w Access2Markets dodano również nową zakładkę dla Usług i Inwestycji (Services and Investments) dla Kanady i Wielkiej Brytanii w zakresie świadczenia określonych usług (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne usługi i kraje trzecie).

Podobnie dotyczy to zakładki Access2Procurement, która obejmuje informacje w zakresie możliwości ubiegania się o udział w przetargach, zamówieniach publicznych w dostępie do Kanady, Japonii (zakładka ta będzie również rozbudowywana o kolejne kraje trzecie).

Nowe funkcjonalności dostępne są na stronie tytułowej Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

Istnieje możliwość wyboru obsługi bazy także w języku polskim.

 

Więcej o funkcjonowaniu nowej zakładki w Access2Markets >>> tutaj

 

Access2Markets


Access2Markets to portal dla eksporterów i importerów z UE, na którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat

  • taryfy
  • reguły pochodzenia
  • podatki i cła dodatkowe
  • procedury i formalności przywozowe
  • wymogi dotyczące produktu
  • bariery handlowe
  • statystyki dotyczące przepływów handlowych

Portal ten łączy w sobie bazę danych dotyczących dostępu do rynku, punkt informacyjny UE ds. handlu oraz wiele innych narzędzi.

Access2Markets zawiera informacje zarówno dla importerów, jak i dla eksporterów.

Tutaj można znaleźć wszystkie taryfy celne, procedury przywozowe i formalności, jak również wymogi dotyczące poszczególnych produktów w odniesieniu do ponad 120 rynków eksportowych poza UE, które stanowią ponad 90 % całkowitej wartości wywozu do krajów spoza UE.

Access2Markets jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE w elastycznym i przyjaznym dla urządzeń przenośnym układzie, posiada dane kontaktowe organów celnych i innych organów publicznych w krajach UE i za granicą.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.