Przedsiębiorco! Skorzystaj z dofinansowania na rozwój umiejętności i kompetencji pracowników sektora Odzysku Materiałowego Surowców

12.01.2023

Ponad 1 milion złotych na dofinansowanie do szkoleń pracowników

Dla przedsiębiorców, którzy zajmują się odzyskiem surowców z materiałów segregowanych, demontażem wyrobów zużytych, zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – dostępne są jeszcze środki w kwocie ponad 1 miliona złotych na dofinansowanie do szkoleń pracowników.

Szereg czynników takich jak wahania na rynkach surowców, wzrost cen energii a także duża zmienność przepisów i wymagań w zakresie gospodarki odpadami czy też decyzji środowiskowych ma istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży odzysku. Nowe trendy prawne, wskazane w trakcie ostatniego posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, polegające na wprowadzaniu  Europejskiego Zielonego Ładu (zwrot w kierunku zeroemisyjnej gospodarki) i Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (redukcja składowania odpadów i nacisk na poprawę recyklingu) wymagają od przedsiębiorstw i ich pracowników nowej wiedzy i umiejętności, które można nabyć w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W rozwijaniu umiejętności i kompetencji pracowników sektora Odzysku Materiałowego Surowców (kod PKD 38 w działalności podstawowej lub dodatkowej) pomóc może wsparcie, jakie zapewnia program szkoleniowo-doradczy „Kompetencje dla sektorów 2”, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a oferta programu skierowana jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski. Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie – wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Program skierowany jest do firm planujących przeszkolić pracowników, które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis i zobowiązują się do pokrycia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.


Wnioski można składać do wyczerpania środków!!!

Wśród tematów szkoleń zawartych w ofercie znajdują się m. in.:

 • monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • zarządzanie projektami (project managment) w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne (PRINCE, IPMA, AGILE itp.)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje
 • język obcy branżowy – wszystkie języki
 • efektywne komunikowanie się, motywowanie, zarządzanie czasem
 • budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa
 • efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • obsługa ładowarek jednonaczyniowych w klasie I
 • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • uprawnienia elektryczne G1
 • uprawnienia cieplne i energetyczne G2
 • uprawnienia gazowe G3
 • zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem

Przedsiębiorca podpisuje z Operatorem Umowę o dofinansowanie na określony limit (do 160 tys. zł) natomiast firmę szkoleniową wybiera z Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Operatora – Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

tel. 785 056 879, 785 118 868

mail: odzysk@marr.pl

www: www.marr.pl/odzysksurowcow

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.