Przedsiębiorco! Trwa aktualizacja katalogu polskich firm sektora jądrowego „Polish industry for nuclear 2023”

10.03.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji katalogu polskich firm dla sektora jądrowego

Minister Anna Moskwa wystosowała list do organizacji zrzeszających krajowych przedsiębiorców, w celu pozyskania najaktualniejszych informacji do nowej edycji zestawienia „Polish industry for nuclear 2023”, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Jednym z praktycznych narzędzi, w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego jest katalog „Polish industry for nuclear energy”. Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej; dotychczasowa edycja katalogu z 2021 roku przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 80 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie.

Wzorem poprzednich edycji katalogu (z 2016, 2019 i 2021 roku) dokument będzie intensywnie promowany przez Rząd RP na forach międzynarodowych: na licznych targach i wystawach przemysłowych (nie tylko dedykowanych ściśle energetyce jądrowej), wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz głównych podmiotów tego sektora na świecie.

Firmy, które chcą zaprezentować się w najnowszej edycji katalogu, mogą przesyłać wkłady do dnia 28 kwietnia 2023 r., na adres: andrzej.sidlo@klimat.gov.pl oraz jacek.zalewski@klimat.gov.pl
Szczegóły na stronie Ministerstwa >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.