• A A A

Przedsiębiorstwo Fair Play 2020 – jakie firmy mogą poszczycić się tym tytułem?

30.11.2020

27 listopada podczas specjalnej transmisji online poznaliśmy wyniki kolejnej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – najdłużej obecnego na polskim rynku programu promującego politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i certyfikującego w tym zakresie polskie firmy. Certyfikat trafił do 198 firm z całej Polski, potwierdzając, że działają one zgodnie z obowiązującym prawem i etyką biznesu. Gratulacje do nagrodzonych przedsiębiorców skierowali między innymi Prezes Krajowej Izby Gospodarczej i Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.