Przedstawiciel KIG w zespole doradczym Ministra Klimatu i Środowiska

25.11.2020

KIG poprzez Komitet Ochrony Środowiska od lat bierze czynny udział w procesach legislacyjnych i monitorowaniu sytuacji w sektorze gospodarki odpadami. Naszym celem jest tworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorców oraz rozwój uczciwego i konkurencyjnego rynku. Działania i propozycje KIG są doceniane zarówno przez administrację rządową, jak i przez organizacje przedsiębiorców, w tym z sektora gospodarki odpadami.

Obecnie sektor stoi przed wieloma poważnymi wyzwaniami, w tym związanymi z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i pandemią COVID-19. Dlatego od kilku miesięcy składaliśmy propozycje wsparcia i pomocy eksperckiej dla poważnych wyzwań, jakie obecnie stoją przed krajowym systemem gospodarowania odpadami.

Powołanie przez Ministra Klimatu i Środowiska Zespołu doradczego dobrze koreluje z naszymi wcześniejszymi inicjatywami. W składzie zespołu przewidziano miejsce dla szeroko rozumianego przedstawiciela przedsiębiorców delegowanego przez KIG. Ograniczony z konieczności skład zespołu i obecność w nim przedstawiciela KIG jest dla nas wyróżnieniem, ale i poważnym zobowiązaniem, aby dobrze reprezentować interesy wielu przedsiębiorców z sektora. Niezwykle ważne jest również, aby nasza obecność w tym zespole przyczyniła się do usunięcia barier i ograniczeń rozwojowych, z którymi przedsiębiorcy spotykają się na co dzień. Wynikiem takich działań powinien być efektywny ekonomicznie i ekologicznie system gospodarowania odpadami zdolny do wypełnienia wysokich celów związanych z GOZ w najbliższej przyszłości.

Zarządzenie MKiŚ w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami [PDF]

Krzysztof Kawczyński 

Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.