Przedstawiciele Greater Richmond Partnership w Polsce

26.02.2019

Przedstawiciele ​Greater Richmond Partnership (GRP) odwiedzą Polskę w terminie 20-24 maja, w tym okresie chcieliby spotkać się z firmami zdecydowanie poszukującymi możliwości wejścia na rynek amerykański w celu indywidualnego, szczegółowego przedyskutowania możliwości biznesowych oferowanych przez stan Virginia. Prosimy o szersze zapoznanie się z załączoną informacją o GRP i regionie stolicy Virginii – Richmond.

Broszura informacyjna Greater Richmond Partnership

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTc5L-Xt4Io

 

Organizacja GRP szczególnie zainteresowana jest spotkaniami z firmami operującymi w następujących branżach (chociaż inne branże również proszone są o zgłoszenia):

  • usługi dla przedsiębiorstw
  • technologie informatyczne (IT)
  • finanse i ubezpieczenia
  • biotechnologia
  • łancuchy dostaw (logistyka)
  • zaawansowana produkcja
  • żywność i napoje.

Firmy zainteresowane spotkaniem z przedstawicielami GRP prosimy o kontakt 15 marca 2019 z:

Bartłomiej Nersewicz
bnersewicz@kig.pl
22 630 96 86

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.