• A A A

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 8-14 grudnia 2021

15.12.2021

Wizyta Prezydenta Kenii w Tanzanii

Porozumienia podpisano w czasie dwudniowej wizyty państwowej prezydenta Kenii Uhuru Kenyatty w Tanzanii, który rozmawiał z prezydent Samią Suluhu Hassan oraz wziął m.in. udział w obchodach 60. rocznicy Dnia Niepodległości Tanzanii w Dar es Salaam. Podpisanie porozumień to kolejny krok na drodze do wzmocnienia relacji między oboma krajami, mającymi na celu ułatwienie i wzmocnienie współpracy w różnych dziedzinach, w tym dot. kwestii imigracyjnych, wymiany więźniów, granicznej kontroli weterynaryjnej, zdrowia i budownictwa mieszkaniowego. Przyjęto też porozumienie w sprawach inwestycyjnych. 

Prezydenci Tanzanii i Kenii podkreślili rosnące znaczenie rozwoju sektora prywatnego, w tym pogłębiania i rozszerzania obecnego poziomu inwestycji, i potwierdzili swoje zaangażowanie we wspieranie inwestycji dwustronnych poprzez wprowadzanie środków ułatwiających zakładanie przedsiębiorstw handlowych w obu krajach. Potwierdzili ponadto zaangażowanie swoich rządów w kontynuowanie realizacji strategicznych projektów dwustronnych, w tym przyspieszonej budowy gazociągu z Dar es Salaam do Mombasy oraz projekt budowy drogi łączącej Bagamoyo w Tanzanii z Malindi w Kenii.

 

Sprawdź pozostałe aktualności w Przeglądzie Ambasady

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.