Przetarg na udział w projekcie „My new school” / Salwador

12.07.2022

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii Republiki Salwadoru ogłosiło międzynarodowy przetarg na udział w projekcie „My new school” finansowany przez Bank Integracji Gospodarczej Ameryki Centralnej.

Projekt ma na celu projektowanie, i rozwój 50 centrów edukacyjnych w Salwadorze.

Szczegóły zamówienia dla zainteresowanych podmiotów w załączniku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.