Przygotuj się do raportowania ESG! Poznaj nowy poziom sprawozdawczości

03.01.2024

Szkoła ESG z ofertą szkoleń z raportowania i zrównoważonego zarządzania organizacją

Szkoła ESG

Zgodnie z projektem dyrektywy CSRD przedstawionym przez Komisję Europejską, obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej firmy. Dla wielu z nich, wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane. O tym jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować, a także jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie – opowiedzą w trakcie szkoleń Eksperci Szkoły ESG.

Zdobądź wiedzę o zrównoważonym rozwoju i rozwiń swoje kompetencje

Szkolenie „Raportowanie i Zarządzanie Organizacją” jest uniwersalne i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, co oznacza, że może być przydatne dla początkujących, jak i zaawansowanych uczestników. Pomaga uczestnikom zrozumieć, dlaczego ESG jest coraz bardziej istotne dla organizacji i w jaki sposób mogą skutecznie integrować te kwestie w swojej działalności. Sprawdź ofertę i zapisz się na szkolenie!

Szkoła ESG – Poznaj program szkolenia

Ścieżka programowa „Raportowanie i Zarządzanie Organizacją” składa się z 5 niezależnych modułów tematycznych, dzięki czemu każdy Uczestnik może skomponować swoje szkolenie, w sposób zgodny z jego poziomem wiedzy, oczekiwaniami – wybierając jego składowe (moduły). Aktualne szkolenie obejmuje następujące moduły:

  • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
  • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
  • Zrównoważone zarządzanie organizacją
  • Taksonomia
  • Komunikacja i greenwashing

W przeciwieństwie do szkoleń konkurencyjnych, nasi eksperci nie tylko „sygnalizują” pewne tematy, ale wprowadzają uczestników dogłębnie w ich tematykę. Celem szkoleń jest więc nie tyle zbudowanie świadomości zmian wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju, ale przygotowanie właściwych pracowników firm na ich wdrożenie w organizacji. Więcej informacji wraz z pełną ofertą szkoleń >>> https://szkolaesg.pl

Szkoła ESG

 


Partner ścieżki „Raportowanie i zarządzanie organizacją”

 

Szkoła ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która powstała we współpracy z firmą ADN Akademia. W ramach Szkoły ESG zapraszamy na szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz indywidualne. Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

Od października 2022 roku, przeszkoliliśmy 200 osób z ponad 70 firm, w tym 8 spółek giełdowych. W styczniu 2023 uruchomiliśmy eksperckie kursy zaawansowane dedykowane poszczególnym branżom – łącznie określiliśmy 18 branż, dla których zmiany ESG będą szczególnie istotne.


Kontakt

Katarzyna Chmielewska
Kierowniczka ds. ESG i komunikacji
e-mail: kchmielewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.