• A A A

Publikacja: Świat pracy i dialogu po pandemii

30.04.2021

Publikacja przygotowana na podstawie debaty Komitetu Dialogu Społecznego KIG „Świat pracy i dialogu po pandemii”

Publikacja: Świat pracy i dialogu po pandemii


Pandemia przyspieszyła wprowadzanie zmian, o których eksperci dyskutowali od dawna. Uregulowanie pracy zdalnej i warunków pracy obcokrajowców, wprowadzenie zbiorowych układów pracy oraz likwidacja luki płacowej i zatrzymanie na rynku pracy seniorów, to tylko część z tematów, które powinny stać się elementem nowej umowy społecznej. Musi ona zostać wypracowana w drodze dialogu. 

Publikacja: Świat pracy i dialogu po pandemii

Zobacz relację z debaty

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.