• A A A

Raport o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

04.07.2018

Oddajemy w Państwa ręce Raport opracowany przez Blue Idea, dotyczący możliwości ekonomicznych na rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). W dobie dzisiejszych wyzwań i wzrostu gospodarczego, warto rozszerzać swoją działalność i poszukiwać nowe rynki zbytu.

Niniejszy raport pokazuje kierunki, w których można się rozwijać. Wskazujemy aktualną sytuację na lokalnych rynkach EUG i przybliżamy specyfikę poszczególnych państw pod kątem gospodarczym.

Raport: pobierz pdf