• A A A

Reaktywujemy Radę Przedsiębiorczości

25.03.2020

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z innymi polskimi organizacjami biznesowymi reaktywują Radę Przedsiębiorczości. Naszym wspólnym celem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań dla polskich firm na czas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. 

W akcję obok KIG włączyły się Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Stowarzyszenie Przedsiębiorców RP, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

Właśnie teraz musimy być #solidarnizbiznesem!

Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości dostępna tutaj.