• A A A

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

24.03.2021

Patronat KIG: Konferencja pt. „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, 14 kwietnia 2021 r. w formule online

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zarejestruj się

To już 15.  edycja naszej konferencji dotyczącej elektrorecyklingu. Odbędzie się ona w czasie szczególnym. Nie spotkamy się osobiście, ale nie przeszkodzi nam to w omówieniu najbardziej pilnych tematów, ponieważ życie wokół nas toczy się niezmiennie, a nawet w niektórych aspektach przyspiesza. Pracujemy w biznesowym środowisku, które determinowane jest ciągle zwiększającymi się celami prawodawców oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Każdego dnia spełniać musimy środowiskowe normy inwestując prywatne środki finansowe. Każdego dnia uczestniczymy w ostrej grze rynkowej obejmującej cały obieg produktów zapoczątkowany w punktach zabierania, a kontynuowany w zakładach przetwarzania i u recyklerów.

Tym razem skupimy naszą dyskusję na pojawiającym się problemie braku niektórych typów odpadów, skuteczności raportowania, audytach oraz nowym prawie związanym z rozszerzoną odpowiedzialnością wprowadzających. Niestety, po raz kolejny zastanowimy się jak można przeciwdziałać odradzającej się szarej strefie i podyskutujemy o bardziej efektywnym systemie edukacji środowiskowej.

W tym roku proponujemy formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji
w wirtualnych kuluarach.

Do wymiany poglądów z zapraszamy wszystkich, dla których temat ZSEE jest istotny.

Więcej informacji

Kontakt

Julia Gostyńska
Koordynator konferencji
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
tel. 784 036 990
e-mail: j.gostynska@abrys.pl

 

Zapoznaj się z działalnością Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.