Reguły INCOTERMS 2020 – szkolenie PARP

13.10.2020

W imieniu Ośródka Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w  webinarium poruszającego zagadnienia tzw. reguł INCOTERMS 2020. Szkolenie odbędzie się 22 października 2020 r. w godz. 11:3013:00.

Webinarium poprowadzi Paweł Terpiłowski – radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie zajmuje się doradztwem podatkowym w międzynarodowej grupie kapitałowej oraz prowadzi własna kancelarię prawną.

W programie webinarium:

  1. Ogólne zagadnienia prawne sprzedaży towarów (sprzedaż krajowa, sprzedaż zagraniczna, wybór prawa, klauzule umowne).
  2. Czym są reguły INCOTERMS, co one regulują i czy warto lub trzeba je stosować?
  3. Jak prawidłowo wybrać i zastosować reguły INCOTERMS?
  4. Omówienie grup reguł INCOTERMS 2020.
  5. Omówienie poszczególnych reguł INCOTERMS 2020 na przykładach.
  6. Różnice pomiędzy regułami INCOTERMS 2020 a regułami z poprzednich zbiorów.
  7. Wpływ reguły INCOTERMS na podatek VAT i podatek dochodowy.

Zapisy i więcej informacji: https://www.een.org.pl/component/content/article/63143:reguly-incoterms-2020-webinarium-22-pazdziernika-br

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.