Relacja: Botswana−Poland Multisector Virtual Business Forum

05.08.2020

4 sierpnia 2020 r. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Botswana Investment and Trade Center we współpracy z Ambasadą Botswany w Berlinie i Ministerstwem Rozwoju zorganizowały wirtualne Forum Biznesu Botswana – Polska  poświęcone możliwościom wzajemnej współpracy.

Podczas forum obydwie strony zaprezentowały priorytetowe sektory do współpracy biznesowej oraz inwestycyjnej i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
W części panelowej spotkania stronę botswańską reprezentowała Ambasador Botswany w Berlinie akredytowana na Polskę, J.E. Mmasekgoa Masire-Mwamba, CEO Botswana Investment &Trade Center – Keletsositse Olebile oraz  Dyrektor Business Botswana Dichaba Molobe. Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczył: Wiceprezes KIG Janusz Wiśniewski, Ambasador Jan Wieliński, Doradca Dyplomatyczny Prezesa KIG i Danuta Sojka-Andrzejewska z Ministerstwa Rozwoju. Moderatorem spotkania była Malebogo Morakaladi, Dyrektor Zarządzający ds. Promocji Inwestycji z Botswana Investment & Trade Center.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały :

  • charakterystyka gospodarki Botswany z uwzględnianiem mechanizmów zastosowanych w związku z Post Covid-19
  • perspektywy wzajemnej współpracy handlowo-inwestycyjnej oraz priorytetowe sektory do współpracy, w tym rolnictwo, zdrowie, ICT, infrastruktura
  • środowisko inwestycyjne w Botswanie, udogodnienia dla inwestorów i związane z nimi możliwości wejścia na rynek botswański dla polskich firm.

W spotkaniu udział wzięło ogółem 90 uczestników z obydwu krajów, wymiana kontaktów i komentarzy miała miejsce równolegle na platformie.

Spotkanie było kontynuacją wielu już działań podejmowanych przez KIG z partnerami z Botswana Investment and Trade Center na rzecz rozwoju współpracy polskich i botswańskich przedsiębiorców. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z obydwu krajów, będziemy przygotowywać kolejne działania w celu doprowadzenia do konkretnych już spotkań indywidualnych miedzy polskimi i botswańskimi partnerami, które w pierwszym etapie planujemy w formule on line.

Wirtualne kontakty B2B będą przygotowaniem do późniejszej wizyty w Botswanie i bezpośrednich rozmów ze zidentyfikowanymi już partnerami, jak tylko pojawi się możliwości organizacji tradycyjnej misji handlowej. Zobacz relację z misji z 2019 r. 


Zobacz relację i prezentacje ze spotkania:

Transmisja wydarzenia na profilu Botswana Investment and Trade Center na Facebooku

Prezentacja Botswana Investment and Trade Center: Doing Business with Botswana

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju: Poland’s economic performance and bilateral cooperation with Botswana

Zachęcamy do  udziału w kolejnych webinariach oraz spotkaniach B2B on line z partnerami z innych  regionów Afryki. Prosimy o informacje, jakimi krajami i branżami  jesteście Państwo aktualnie zainteresowani.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl
Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.