Relacja: Delegacja biznesowa z Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, 13.09.2017

19.09.2017

W dniu 13 września br. mieliśmy przyjemność gościć w Krajowej Izbie Gospodarczej delegację z Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, złożoną z przedstawicieli największych przedsiębiorstw. Delegacji przewodniczył Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej z Sulaymanii, Pan Yassin Rahim Faraj. Organizatorem kurdyjskiej grupy biznesowej oraz inspiratorem przyjazdu delegacji do Polski był Pan Zaniar Kamal, Prezes Kurdish-Polish Business Co.
Gospodarzem spotkania był Pan Michał Konwicki, przedstawiciel Zarządu KIG, zaś z ramienia Ministerstwa Rozwoju współpracę polsko-iracką przybliżył uczestnikom Pan Krzysztof Dąbrowski, Radca Ministra.

Kurdyjscy przedsiębiorcy reprezentowali następujące sektory: materiały budowlane, artykuły z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne dla budownictwa, sprzęt i wyposażenie elektryczne, materiały do budowy dróg, wyposażenie, sprzęt i meble, części zamienne do samochodów, wyposażenie transportu produktów naftowych, prefabrykaty cementowe, maszyny rolnicze i fabryka nawozów sztucznych, materiały wnętrzarskie, urządzenia do transportu paliw, produkty spożywcze.

W polsko – kurdyjskim spotkaniu biznesowym wzięli udział przedsiębiorcy z obydwu krajów. Podczas spotkania przedstawiciele kurdyjskiego biznesu zaprezentowali możliwości i  propozycję współpracy dla firm polskich. Była to już kolejna wizyta przedstawicieli kurdyjskiego biznesu w Polsce.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel. 22  630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.