Relacja: DIPLOMEETING, 28.01.2021 r.

29.01.2021

Przeczytaj relację z DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets, 28.01.2021 r.

 

Analogiczny moment roku w latach ubiegłych stanowił zawsze okazję do spotkania się w ramach Dyplomatycznego Otwarcia Roku. Tym razem turbulencje wywołane pandemią spowodowały odłożenie w czasie tego wydarzenia na przełom wiosny i lata 2021 r. Żywimy nadzieję na możliwość zorganizowania DOR 2021 w tradycyjnej formie. Tymczasem dokładamy starań, aby spotkania online, jakie nieustannie organizujemy, godnie zastępowały te, do których wszyscy przywykliśmy.

„DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets” z 28 stycznia 2021 r. stanowił kontynuację cyklu naszych wydarzeń nakierowanych na promocję polskiego eksportu zapoczątkowanego Konferencją „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid” z 10 grudnia 2020. Ideą przyświecającą nam przy realizacji tego wydarzenia było umożliwienie polskim przedsiębiorcom-eksporterom przeprowadzenia indywidualnych spotkań online z Radcami Handlowymi Ambasad akredytowanych w Polsce w celu wspólnego poszukiwania okazji do nawiązania współpracy biznesowej. Diplomeeting został objęty patronatami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Partnerami wydarzenia została Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Gospodarstwa Krajowego. W samej części spotkań B2B trwającej 3 godziny wzięło udział blisko 54 dyplomatów z 39 krajów, 250 polskich przedsiębiorców i odbyło się ok. 300 spotkań. Realizację przedsięwzięcia umożliwiło stworzenie dedykowanej, wirtualnej platformy pozwalającej m.in. na umawianie indywidualnych spotkań między zainteresowanymi stronami.

Wydarzenie rozpoczęła część oficjalna, zainaugurowana wystąpieniem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego. Pan Prezes zaznaczył, że Krajowa Izba Gospodarcza doskonale odnalazła się i dostosowała do nowych warunków związanych z pandemią, czego dowód stanowią licznie zorganizowane konferencje, webinaria, szkolenia, fora gospodarcze online z udziałem przedsiębiorców oraz instytucji polskich i zagranicznych. Wyraził też nadzieję na możliwość rychłego powrotu do organizowania wymienionych wydarzeń w tradycyjnym wymiarze. W kontekście gospodarczym odnotowane zostały statystyki stawiające rodzimy przemysł oraz eksport w dobrym świetle w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo utrudnień na obu polach odnotowaliśmy jako kraj spadki niewykraczające poza błąd statystyczny, co przy tym poziomie komplikacji w roku 2020 stanowi zadowalający wynik. Produkcja przemysłowa, zgodnie z danymi GUS, w grudniu 2020 r. wykazała jedenastoprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Te względnie dobre wyniki, to zasługa elastyczności polskich przedsiębiorców, która pozwoliła im włączać się i spajać łańcuchy dostaw w kraju i na świecie.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin podsumował spustoszenia jakie pandemia poczyniła w świecie, co poskutkowało skurczeniem się światowego PKB o 3,5%, zaś wolumenu handlu o 9,2%. Spadki te najbardziej dały się we znaki krajom wysoko rozwiniętym, spośród których liczne grono to kluczowi partnerzy Polski. Jednakże warto pamiętać, że widmo zadyszki nad tymi gospodarkami pojawiło się już przed wybuchem pandemii. Pan Minister wspomniał też o ogromnych wyzwaniach stojących w najbliższym czasie przed polską gospodarką, do których należy chociażby dostosowanie się do polityki Nowego Zielonego Ładu. Jednocześnie podkreślona została zdrowa struktura i budząca optymizm kondycja polskiej gospodarki na tle pozostałych gospodarek unijnych, a także rola jaką odgrywa w tym nasz eksport. Pan Premier nakreślił też drogę wyjścia gospodarki z kryzysu, do czego oprócz licznych tarcz pomocowych skierowanych do przedsiębiorców przyczynić ma się deregulacja zbędnych przepisów, wprowadzanie ulg podatkowych oraz bieżący dialog z polskim biznesem.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński podsumował najistotniejsze z dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć Resortu.  Zaliczyć można do nich działania w obszarze dyplomacji ekonomicznej, czynnie zabiegającej o obecność polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych poprzez działania prowadzące do ich otwierania się na polskie produkty i usługi. W sensie symbolicznym, MSZ odpowiada również za promocję marki polskiej gospodarki w świecie i pozytywne konotacje z nią związane. Znaczącego pola do działania w tym wymiarze upatrywać można zwłaszcza w sektorze szeroko rozumianej pomocy humanitarnej, z której Polska już dziś słynie. Są to przedsięwzięcia, które mogą być niezwykle intratne dla podmiotów je realizujących, chociażby poprzez dostęp do systemu przetargów międzynarodowych, w czym pomoc oferuje MSZ. Pan Minister zwrócił też uwagę na rolę Polski w projekcie Trójmorza będącego rynkiem dostępu do 120 mln konsumentów.

W kończącym część oficjalną wystąpieniu Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. Paweł Borys podsumował instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR dla powrotu przedsiębiorców na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki. Czynnikiem jaki pozwolił uchronić polski rynek pracy przed znacznym wzrostem bezrobocia spowodowanym pandemią było uzależnienie pomocy dla przedsiębiorców od ochrony i utrzymania miejsc pracy. Pan Prezes zaznaczył też, że najwięcej pomocy i odbudowania wymagał będzie sektor usług, który ucierpiał najmocniej.

Materiały z DIPLOMEETING:

Nagranie z DIPLOMEETING

Nagranie z DIPLOMEETING (eng)

Wojciech Dzięgiel na temat działalności Agencji Rozwoju Przemysłu

Spot promocyjny Fundacji Polska Bezgotówkowa

Rozmowa z Pierwszym Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, Pawłem Nieradą

Rozmowa z Prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Januszem Władyczakiem

Łukasz Grabowski o eksporcie: perspektywiczne branże, kierunki ekspansji – oferta PAIH

Analiza perspektyw polskiego eksportu Głównego Ekonomisty KIG, Piotra Soroczyńskiego

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 13
mail: bwzz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.