Relacja: Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020

22.01.2020

W dniu 16 stycznia 2020 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020” – uroczyste i tradycyjne  już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której, poza podsumowaniem minionego roku,  przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje dotyczące polskiej gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i goście wydarzenia  mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań zagranicznym ambasadorom i radcom handlowym za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom w ich działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach międzynarodowych.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz patronatami: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło jednocześnie obchody jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

 

W spotkaniu DOR’ 2020 udział wzięło ponad 600 osób: przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast, urzędów marszałkowskich i województw, jak również konsuli honorowych, doradców dyplomatycznych, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych, bilateralnych oraz rad biznesu. W gronie przedsiębiorców znaleźli się czołowi polscy eksporterzy i inwestorzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Bogusław Winid, Doradca Prezydenta RP, jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwo: podlaskie i podkarpackie oraz Fundacja „Polska Bezgotówkowa”.

DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2020 rok .

Oficjalną część DOR’2020 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2019 rok z perspektywy trzydziestoletniej działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Rok 2020 to dla gospodarki światowej rok umiarkowanej nadziei, ale również wielu obaw i niepewności. Nadziei, bo wszyscy trzymamy kciuki żeby, zgodnie z oczekiwaniami wielu analityków i komentatorów, gdzieś w przełomie trzeciego i czwartego kwartału udało się przełamać tendencje stagnacyjne w światowej gospodarce. Zwłaszcza u naszych najbliższych i najważniejszych partnerów. Obaw, bo twarde negocjacje handlowe i polityczne, jakie obserwujemy coraz częściej, mogą gdzieś wymknąć się spod kontroli i obudzimy się w świecie zupełnie innym niż ten do jakiego przyzwyczailiśmy się. Czasem wystarczy tylko iskra – mówił Andrzej Arendarski, Prezes KIG w przemówieniu otwierającym wydarzenie.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślała, że rok 2020 to rok ogromnych wyzwań: jak najlepszego zakończenia perspektywy budżetowej i przygotowania się do nowej, aby wynegocjować budżet które m.in. będzie realizował cele przedsiębiorców, samorządów i regionów:

„Liczymy, że Polska zachowa silną pozycję w gronie najszybciej rozwijających się gospodarek.”

Krzysztof Mazur – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zwrócił się szczególnie do przedsiębiorców:

„Chcemy realizować politykę klimatyczną z zachowaniem konkurencyjności polskich firm; będziemy aktywni w przeciwdziałaniu protekcjonizmowi, czemu służy np. „Czarna Księga”, i w promowaniu ekspansji zagranicznej naszego biznesu.”

Reprezentujący Ministerstwo Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, z zadowoleniem przyjął słowa swoich przedmówców, którzy wymieniali sprawy dotyczące klimatu jako priorytetowe na najbliższy rok:

„Zrozumieliśmy, że nie można już czekać i uświadomiliśmy sobie, że to nasza wspólna odpowiedzialność. Klimat nie jest już tylko sloganem marketingowym!”

Wiceminister podkreślił także współpracę z Krajowa Izba Gospodarczą z Krajowa Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji projektu GreenEvo, w tym realizacji misji gospodarczych dla jego laureatów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Dyrektor Współpracy Ekonomicznej Marek Całka, który odczytał list Ministra Czaputowicza skierowany do uczestników spotkania.

Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Wicemarszałek, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Wiesławy Burnos- Członka Zarządu Województwa oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysława Groszka.

Następnie, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych podczas części networkingowo – koktajlowej, urozmaiconej degustacją regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej i mazowieckiej, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej, Cydru Lubelskiego, słoweńskich win VinaKoper, Nalewek Staropolskich oraz produktów firmy Mlekovita, Vobro oraz liofilizowanych owoców od firmy Elena oraz wspaniałych jabłek z Sadów Grójeckich i wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.

Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz województwa podkarpackiego oraz PTAK Warsaw Expo.

Partnerami medialnymi wydarzenia byli Rzeczpospolita, TVP Polonia, Manager, Polish Market, Super Biznes, Przedsiębiorcy.eu.

W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród było Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników oraz WineAvenue.

Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku, która odbędzie się w styczniu 2021.

Fotorelacja:

Linki do relacji z DOR:

Superbiz.se.pl

Wrotapodlasia.pl

Ddb24.pl

Mazovia.pl

Gov.pl

Xlomza.pl

Spp.pl

Linkedin.com/PrzedsiebiorstwoFairPlay

Twitter.com/PrzedsFairPlay

Facebook.com/ProgramPrzedsiebiorstwoFairPlay

Pirm.pl

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk, Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Monika Sasiak, Zastępca Dyrektora
Tel: 22 6309723.
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.