Relacja: Europejskie MŚP w drodze do Indii

23.09.2021

15 września odbyło się webinarium „Europejskie MŚP w drodze do Indii: własność intelektualna, możliwości biznesowe i wyzwania”

Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, India IP SME Helpdesk, EUROCHAMBRES we współpracy z Business Support to the EU-India Policy Dialogue.

Podstawowym pytaniem, na które starali się odpowiedzieć uczestniczący w spotkaniu eksperci brzmi: dlaczego europejscy biznesmeni powinni na miejsce swoich działań wybrać Indie?

Jakie aspekty przemawiają za strategią wchodzenia na rynek subkontynentu indyjskiego i na jakie zachęty, ułatwienia mogą liczyć europejskie firmy rozpoczynające działalność w Indiach.

U podstaw idei wskazującej na rynek indyjski leży przyjęta w listopadzie 2018 r. nowa strategia UE wobec Indii, której celem jest wzmocnienie partnerstwa strategicznego UE-Indie poprzez skupienie się na zrównoważonej modernizacji i wspólnych reakcjach na problemy globalne i regionalne.

Nowa strategia ma służyć przez następną dekadę jako spójna platforma realizacji kluczowych interesów UE na subkontynencie oraz zmienić spojrzenie unijnych biznesmenów na ten kraj.

UE jest już pierwszym partnerem Indii pod względem handlu i inwestycji. Dwustronny handel towarami w 2019 r. i usługami w 2018 r. wynosi 107,5 mld euro, podczas gdy skumulowane BIZ w 2018 r. wynoszą 70,35 mld euro. Warto również zauważyć, że handel towarami UE-Indie jest niezwykle zrównoważony z eksportem wynoszącym 38,2 mld euro i importem do 39,6 mld euro. Świadczy to o komplementarności obu gospodarek. Około 6000 firm z UE jest obecnych w Indiach, zapewniając bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie około 6,7 mln osób.

Zebranych uczestników webinarium przywitał P. Andrzej Szumowski, Wiceprezes Rady Krajowej Izby Gospodarczej, zaś spotkanie prowadziła P. Monika Sasiak, zastępca dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

W spotkaniu uczestniczyli prelegenci reprezentujący wszechstronną wiedzą na temat możliwości współpracy z firmami indyjskimi:

  • Joel Fernandez, przedstawiciel Project Lead Europe przedstawiciel Indie jako nie do końca jeszcze odkryty rynek i miejsce biznesowych relacji pomiędzy firmami z Unii Europejskiej i Indii.
  • Stefano Guardati, Kierownik Projektu India IP SME Helpdesk zaprezentował usługi świadczone przez tą organizację dla unijnych przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę biznesową w Indiach.
  • Girish Somwarpet Nagraj, ekspert w tematyce intelektualnej własności, zaprezentował sposoby i możliwości zapewniające ochronę własności intelektualnej podczas działań na rynku indyjskim.
  • Alina Posłuszny, Dyrektor Bella India Healthcare (filii Toruńskich Zakładów Przemysłu Opatrunkowego w Indiach) oraz P. Raghu Rajappa, Konsul Honorowy Polski w Bangalore oraz jednocześnie dyrektor firmy Ekolog, przedstawili doświadczenia swoich firm od lat działających w Indiach.

Podczas webinarium uczestnikom przekazano praktyczną wiedzę m.in. na temat: rynku indyjskiego, dostępnych możliwościach biznesowych i wsparciu oferowanym firmom z UE, w szczególności w sektorach środowiska, energii i zmian klimatycznych, ICT i urbanizacji w Indiach, najlepszą strategię ochrony swojej własności intelektualnej podczas prowadzenia działalności w Indiach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony innowacji.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
kom. 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.