Relacja: Forum Biznesu Polska - Albania z udziałem Premier B. Szydło oraz Premiera Albanii E. Ramy

15.12.2017

W związku z oficjalną wizytą w Polsce Premiera Republiki Albanii Pana Ediego Ramy, w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Forum Biznesu Polska Albania: wyzwania i możliwości. Partnerami Krajowej Izby Gospodarczej w przygotowaniu tego wydarzenia była Ambasada Albanii w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju i Konsul Honorowy Republiki Albanii w Łodzi. Premier Beata Szydło wraz z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce premierem Albanii Edim Ramą zainaugurowali Forum Biznesu Polska-Albania w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz uczestniczyli w podpisaniu memorandum o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Izbą Handlowo-Przemysłową z Tirany.

Uczestnikami wydarzenia  było ponad 120 albańskich i polskich przedsiębiorców oraz organizacji biznesu z obydwu krajów W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Kancelarii Prezesa RM, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasador Albanii w Polsce i RP w Tiranie, Konsul Honorowy Albanii w Łodzi, Przewodniczący Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej. Perspektywy polsko-albańskiej współpracy gospodarczej są bardzo obiecujące – powiedziała podczas Forum Premier Beata Szydło. To szczególny rok, bo świętujemy 80-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-albańskich. To bardzo dobry moment, by pogłębiać i rozszerzać nasze stosunki gospodarcze – podkreśliła Premier. Premier Albanii Edi Rama zaś zachęcał polski biznes do budowania obiektów turystycznych w Albanii. Zapewnił, że Albania jest krajem, w którym „każdy, kto dziś inwestuje, jutro może sporo zyskać”. Wśród niedawno przyjętych przepisów są zachęty podatkowe dla inwestorów, którzy decydują się na budowanie cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Do tego – wskazywał – choć sama Albania nie jest dużym rynkiem, może stanowić dla inwestorów bardzo dobre miejsce do wyjścia na inne bałkańskie rynki

Prezes KIG Andrzej Arendarski zapowiedział misję gospodarcze polskich przedsiębiorców do Albanii wiosna 2018 r. Potwierdził, że KIG będzie wspierać polskie firmy w konkretnej współpracy w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania obu stron, chociażby w takich jak rolnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, nowe technologie i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolnego, turystyka, energetyka. Prezes Unii Izb Albańskich Ines Muçostepa podkreśliła, że wspólnie będziemy mogli rozwijać ważne i innowacyjne projekty współpracy poprzez silne sieci i skonsolidowane relacje miedzy izbowe. Podczas spotkania w KIG Prezesi Izb, Andrzej Arendarski oraz Nikolin Jaka podpisali Memorandum of Understanding, miedzy Krajową Izbą Gospodarczą a Chamber of Commerce & Industry of Tirana, mające na celu wsparcie środowisk biznesowych obu krajów. W drugiej części forum, uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prezentacji dotyczących możliwości działania i inwestowania na rynku albańskim i polskim. Panel I dotyczył możliwości inwestycyjnych w energetyce, infrastrukturze i górnictwie, panel II zaś poświęcony był rolnictwu i turystyce.

Forum zakończyła się sesja spotkań B2B miedzy polskimi a albańskimi uczestnikami Forum.

Zapraszamy Państwa do kontynuacji kontaktów z albańskimi partnerami podczas misji gospodarczej organizowanej przez KIG oraz izby partnerskie z Albanii wiosna 2018 r.

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Elżbieta Wojtas
Tel +48 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.