• A A A

Relacja: Forum Biznesu Polska – Malta 5 czerwca 2018 r.

14.06.2018

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Forum Biznesu Polska – Malta zorganizowane z okazji wizyty Ministra Gospodarki, Inwestycji i MŚP Malty, Chrisa Cardony. Forum zostało przygotowane przez Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Było to pierwsze, historyczne forum z udziałem Polski i Malty, w którym udział wzięło ok. 100 osób.

Wiceminister Marcin Ociepa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w swoim inaugurującym forum wystąpieniu przybliżył stronie maltańskiej udogodnienia i przyjazny przedsiębiorczości „klimat” – pakiet ustaw i rozwiązań – podatkowo-deregulacyjnych, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie ich działalności i zachęcić podmioty zagraniczne do inwestycji w Polsce. „Tak samo podchodzimy do MŚP. Ich rozwój jest kluczowy dla wzrostu naszych gospodarek . Dlatego tworzymy w Polsce pro przedsiębiorczej prawo i wprowadzamy ułatwienia dla firm” powiedział Wiceminister Ociepa. Podkreślona została rola małego biznesu oraz innowacji, których udział w stabilnym wzroście gospodarczym jest szczególnie dla Polski istotny. Minister wyraził też swoje zadowolenie z powodu szeroko reprezentowanego na forum biznesu maltańskiego.

Minister Gospodarki, Inwestycji i MŚP Malty Christian Cardona, poinformował, że maltańska gospodarka rozwijała się w I kwartale 2018 w tempie, 4,6%, co stanowi wzrost o 0,2% w stosunku do wcześniejszego kwartału. Podkreślił, że kluczowe dziedziny współpracy miedzy Polską a Maltą, które warto rozwijać to m.in life science, współpraca edukacyjna. Odrębną płaszczyzną, na którą warto położyć nacisk jest współpraca w dziedzinie pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników przez firmy maltańskie, specjalistów (zwłaszcza w dziedzinach IT, gamingu, usług medycznych).

Podczas Forum zaprezentowano polskim uczestnikom potencjał Malty oraz możliwości wzajemnej współpracy biznesowej i inwestycyjnej między Polską i Maltą.

Maltańska gospodarka, ze względu na swoje rozmiary i położenie geograficzne, jest silnie uzależniona od czynników zewnętrznych. Do głównych sektorów napędzających gospodarkę maltańską należą: turystyka, usługi finansowe, przemysł farmaceutyczny, produkcja maszyn i urządzeń, przemysł lotniczy i stoczniowy, produkcja filmowa, gaming on-line, sektor farmaceutyczny i usługi edukacyjne. Wśród silnych stron maltańskiej gospodarki wymienia się jej stabilność gospodarczą i polityczną, przyjazny system podatkowy oraz dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie.

Prezes KIG Andrzej Arendarski, oprócz wystąpienia na temat wzajemnych relacji gospodarczych, podpisał wspólnie z Prezesem Izby Malty, Frankiem V. Farrugią MoU dotyczące wzajemnej, międzyizbowej współpracy.

Forum było znakomitą okazją do intensyfikacji polsko-maltańskich relacji handlowych również dlatego, iż w jego ramach odbyły się wzajemne rozmowy biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami, a także dowodem na to, że obydwa kraje mają sobie wiele do zaoferowania, co objawia się w dynamicznie rosnącym ostatnimi czasy wolumenie wymiany handlowej.

W trakcie trzydniowego pobytu delegacja maltańska miała też szansę zwiedzić m.in.: Stadion Narodowy, Warsaw PTAK-expo w Nadarzynie oraz uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym polskich start-upów w Warsaw Spire.

Kontakt
Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.