Relacja: Forum Biznesu Polska-Palestyna, 17 IX 2014 r.

04.11.2016

W dniu 17 września 2014 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się FORUM BIZNESU POLSKA-PALESTYNA w związku z pobytem w Polsce wielobranżowej delegacji palestyńskich przedsiębiorców, zorganizowanej przez Palestyńską Federację Stowarzyszeń Biznesu, z którą Krajowa Izba Gospodarcza podpisała w zeszłym roku umowę o współpracy.

Spotkanie otworzył prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski podkreślając, że jest to pierwsza wizyta przedstawicieli biznesu palestyńskiego w Polsce, która będzie zalążkiem owocnej współpracy w przyszłości.

Prezes Palestyńskiej Federacji Stowarzyszeń Biznesu, Przewodniczący delegacji palestyńskiej, Pan Mohammed Masrouji, wyraził zadowolenie z wizyty i przekonanie, jest to tylko początek naszej współpracy.

O wsparciu i pomocy przy nawiązywaniu wzajemnych kontaktów zapewniał Ambasador Palestyny w Polsce, Pan Azmi Al Daqqa.

W wystąpieniach prelegentów zebrani otrzymali szereg ciekawych informacji dot. naszych wzajemnych relacji oraz ich perspektyw.

Pani Iwona Woicka-Żuławska, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w MSZ, podkreśliła znaczenie wsparcia informacyjnego ze strony placówek dyplomatycznych dot. procedur, biorąc pod uwagę fakt, że relacje i kontakty pomiędzy naszymi przedsiębiorcami są w początkowej fazie budowy. W tym aspekcie Pani Dyrektor poinformowała także o możliwościach finansowego wsparcia eksportu przy wykorzystaniu środków z BGK czy KUKE. Wskazała na perspektywiczne branże w naszych relacjach, takie jak: sektor rolno-spożywczy, budowlany, meblarski czy farmaceutyczny podkreślając potencjał polskich firm.

Pani Danuta Sojka-Andrzejewska z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki podkreśliła, że dotychczasowy poziom wzajemnej wymiany handlowej nie odzwierciedla istniejącego potencjału obu krajów, mimo, iż w 2013 r. odnotowano ponad 3-krotny wzrost wzajemnych obrotów w stosunku do poprzedniego roku. Wskazała na konieczność dywersyfikacji w relacjach handlowych, gdyż dotychczasowy polski eksport ogranicza się jedynie do trzech grup towarowych, a cały polski import z Palestyny stanowią leki.

O możliwościach inwestycyjnych i współpracy inwestycyjnej mówił z kolei Pan Dariusz Karwowski z Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ. Zachęcał partnerów palestyńskich do rozważenia inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Wskazał pozytywne przykłady inwestycji zagranicznych w Polsce.

Doradca Wiceministra Gospodarki Palestyny, Pan Hazem Shunnar zachęcał polskich przedsiębiorców do nawiązania kontaktów biznesowych. Przedstawił cały wachlarz obszarów współpracy oraz zapewnił o pełnym wsparciu administracji palestyńskiej.

Gośćmi spotkania byli ponadto: Pan Poseł Piotr Chmielowski – członek Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej, Pan Piotr Puchta – Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ oraz osoby z organizacji i instytucji współpracujących z krajami arabskimi.

Po części oficjalnej odbyły się rozmowy partnerów palestyńskich i polskich w formule B2B.

Członkowie delegacji palestyńskiej reprezentowali sektor farmaceutyczny, meblowy, tekstylny, odzieżowy, wyrobów z plastiku, rolno-spożywczy (mięso, warzywa, owoce), a ponadto budownictwo, turystykę, finanse oraz doradztwo.

Zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z Palestyną byli, obecni na spotkaniu, przedstawiciele polskich firm farmaceutycznych, rolno-spożywczych, doradczo-konsultingowych, budowlanych. Wśród polskich firm były i takie, jak firma Mlekowita, które już nawiązały kontakty na tamtym rynku.

Partnerem spotkania była Kancelaria Prawna Świeca & Wspólnicy, która przedstawiła gościom z Palestyny prezentację nt. „Jak zrobić biznes w Polsce”.

Wyrażamy nadzieję, że pierwsze Forum Biznesu Polska-Palestyna będzie impulsem sprzyjającym nawiązaniu konkretnych kontaktów biznesowych.

Kontakt:

Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. 22 630 96 43
e-mail: aderbin@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. 22 630 97 73
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.