Relacja: Forum Biznesu Polska-Słowenia z udziałem Ministrów Rolnictwa

27.10.2017

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Słowenii w Hotelu Mercure Grand w Warszawie, zorganizowała w dniu 24.10.2017 r.  konferencję biznesową w dziedzinie przetwórstwa spożywczego i winiarstwa. Podczas konferencji swoje produkty przedstawiło kilkanaście przedsiębiorstw słoweńskich reprezentujących te gałęzie przemysłu.

Podczas konferencji wicepremier Republiki Słowenii i Minister Rolnictwa, Leśnictwa i żywności mgr Dejan Židan, zaznaczył, że w Słowenii aż 13 tysięcy osób jest zatrudnionych w przemyśle rolno-spożywczym, co czyni go sektorem kluczowym dla słoweńskiej gospodarki.

Nie inaczej jest w Polsce, gdzie rozwój rolnictwa i przetwórstwa jest jednym z priorytetów rządu, co podkreślił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Krzysztof Jurgiel, Cieszy też fakt, rozwoju wzajemnych stosunków pomiędzy naszymi krajami, tak jak obecnie współpraca w branży pszczelarskiej, o której dyskutowali Ministrowie podczas oficjalnych rozmów dwustronnych.

Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, podkreślił, że wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami sukcesywnie rośnie, wynosząc obecnie ok 1,5 mld €.  Mając na uwadze dobre, przyjacielskie kontakty oraz „pomysłowość” oraz „przedsiębiorczość” zarówno polskich jak i słoweńskich przedsiębiorców w najbliższym czasie możemy się spodziewać wymiany na poziomie 2 mld €.

Konferencja była doskonałą okazją do dalszego pogłębienia już obecnie, mocno ożywionej współpracy gospodarczej pomiędzy Słowenią i Polską, a jej celem było dodatkowe wsparcie możliwości współpracy w dziedzinie przemysłu spożywczego – szczególnie w odniesieniu do produktów, które dla przedsiębiorców w obu krajach mają charakter uzupełniający i stąd współpraca  leży zarówno w interesie producentów słoweńskich, jak i polskich.

Kontakt

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.