Relacja: Forum Biznesu Polska-Uzbekistan

15.04.2021

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową Republiki Uzbekistanu i Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 13 kwietnia zorganizowały Forum Biznesu Polska-Uzbekistan online

Forum Biznesu Polska-Uzbekistan

Otwierając forum Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes KIG oraz Pan Islom  Jasimov, Pierwszy zastępca przewodniczącego Izby Handlowo – Przemysłowej Republiki Uzbekistanu potwierdzili, że wydarzenie to jest kolejnym krokiem wzmocnienia relacji gospodarczych między Polską a Uzbekistanem. Zgodnie podkreślili, że nasze kraje łączą długoletnie, bardzo dobre stosunki gospodarcze i zachęcali firmy z obu krajów do zacieśnienia wzajemnej współpracy.

„Postrzegamy Uzbekistan jako bardzo ważnego partnera w Azji Centralnej, kraj o dużym potencjale rozwojowym, kraj ludzi młodych, kraj bogaty w surowce, kraj, który ma konkurencyjną lokalizację” – powiedział Robert Tomanek Podsekretarz Stanu w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wiceminister, Badriddin Abidov, z Ministerstwa Inwestycji i Handlu Zagranicznego Republiki Uzbekistanu wspomniał o głębokich reformach jakie dokonują się w Uzbekistanie, które są bardzo istotne dla rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia warunków do działania dla firm zagranicznych, w tym europejskich.

W ramach Forum odbył się panel poświęcony finansowym instrumentom wsparcia współpracy uzbekistańskich i polskich przedsiębiorców z udziałem KUKE, BGK, Pekao SA, Związku Banków Polskich, który pokazał, że systemy finansowe oraz instrumenty wsparcia w obydwu krajach są sprawne, a instytucje finansowe ze sobą współpracują i oferują wiele narządzi oraz 3 panele branżowe:

Panel 1: Wyzwania i możliwości współpracy w zakresie nowych technologii Polska-Uzbekistan

Panel 2: Perspektywy współpracy Polski i Uzbekistanu w branży budowlanej i w budownictwie

Panel 3: Współpraca Polska – Uzbekistan w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

Oprócz branż, które były tematami poszczególnych paneli, widać, że zainteresowanie współpracą z Uzbekistanem wykazują także firmy medyczne i farmaceutyczne, firmy z sektora zielonych technologii i transportowe i będziemy swoimi dalszymi działaniami obejmować także te branże.

Forum pokazało, że poza tradycyjnymi sektorami współpracy polko-uzbekistańskiej (rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysły wydobywczy i energetyka, wymiana w zakresie usług, turystyka), pojawiają się nowe sektory – nowoczesne technologie, technologie smart, na które jest zapotrzebowanie w Uzbekistanie i na współpracę w których będziemy stawiać szczególny nacisk.

Podczas panelu 1, którego gospodarzem był MSZ, została zaprezentowana szeroka oferta w dziedzinie polskich rozwiązań technologicznych w obszarach inteligentnych miast, usług i produktów bezpieczeństwa IT (cybersec), dronów, technologii finansowych, oraz sektora wodnego. Następnym krokiem po prezentacji będzie zidentyfikowanie odpowiednich instytucji partnerskich, przedstawicieli władz oraz odbiorców technologii w Uzbekistanie.

Ważną branżą w naszej wzajemnej współpracy pozostaje budownictwo, gdzie istnieje wiele możliwości dla wspólnych projektów i przedsięwzięć, pokazał to panel 2 prowadzony przez PAIH, podczas którego uzbecka strona przedstawiła szereg projektów z branży budowalnej (m.in. produkcji białej ceramiki, płytek porcelanowych, marmurowych oraz granitowych) oraz chemicznej, w których potencjalnie mogłyby wziąć udział polskie firmy w różnych modelach współpracy.

Panel 3 poświęcony współpracy w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego zaprezentował polską  ofertę w modernizacji i rozwoju uzbeckiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności.

Strona uzbekistańska wskazała potrzeby ze swojej strony. Zapowiedziane są dalsze bezpośrednie kontakty w tematach rolno-spożywczych.

W forum biznesu uczestniczyło ponad 150 polskich i uzbekistańskich przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych i organizacji branżowych. Natomiast w dyskusjach panelowych wzięło udział ok. 200 uczestników.

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Izbą Handlowo-Przemysłową potwierdziły zgodnie, że następnym krokiem po forum, powinny być wydarzenia nastawione na bezpośrednie kontakty B2B, indywidualne spotkania między przedsiębiorcami, zwłaszcza tych firm, które zadeklarowały zainteresowanie współpracą podczas forum.

Prezentacje:

Invest in new Uzbekistan –  Investment Promotion Agency of the republic of Uzbekistan

Leasing as a financial instrument for Polish companies’ expansion to Uzbekistan market – Invest in Uzbeksitan.org

Partnerzy wydarzenia:

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza

Elżbieta Wojtas
tel 22 63 09 752
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel 22 63 09 773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Zobacz inne wydarzenia organizowane przez BWzZ KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.