Relacja: Forum Biznesu Polska – ZEA, 26.11.2020

01.12.2020

26 listopada 2020 r. odbyło się Forum Biznesu POLSKA – ZEA: „Złoto w cenie piasku – piasek w cenie złota”, zorganizowane po raz pierwszy w formule on line, przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z MK Business Link.

W gronie prelegentów Forum znaleźli się Szefowie Placówek w Warszawie i w Abu Dhabi, Pan Ahmed Al Mansoori i Pan Jakub Sławek oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: Pan Dyrektor Aleksander Siemaszko i Pan Dyrektor Tomasz Salomon, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo w Dubaju Pan Adrian Malinowski i Pan Maciej Pyrka, Manager Poland Emirates. Partner wydarzenia MK Business Link reprezentowany był przez Panią Małgorzatę Panek-Kasinską, CEO.

Forum zostało zorganizowane dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki Bliskiego Wschodu i dotyczyło aktualnych możliwości prowadzenia działalności biznesowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaliczających się do najbardziej nowoczesnych krajów regionu Zatoki Perskiej i jednocześnie do najbardziej innowacyjnych krajów arabskich.

Podczas otwarcia forum, Prezes KIG, Andrzej Arendarski podkreślił znaczenie ZEA jako popularnego kierunku biznesowego dla polskich przedsiębiorców, z którym wiążą oni coraz większe nadzieje: „Zjednoczone Emiraty Arabskie od początku lat 90, pozostają głównym partnerem handlowym Polski w regionie Zachodniej Azji i Afryki Północnej. Nowe perspektywy otwiera zbliżająca się Wystawa Światowa w Dubaju, jak również ambitny program transformacji realizowany przez ZEA w ramach Wizji 2030 oraz odważne reformy zmierzające do budowy przyjaznego, sprawnie działającego i globalne zintegrowanego środowiska biznesowego. Jest to właściwy moment, by polskie firmy, zdecydowanie wzmocniły powiązania biznesowe z partnerami emirackimi, jak również z innymi ważnymi partnerami w regionie Zatoki i całego Bliskiego Wschodu”. Podkreślił również, że spotkania, które rozpoczną się podczas EXPO w październiku 2021 roku będą z pewnością impulsem do dalszej współpracy, ale w warunkach innej już gospodarki światowej, niż ta którą obecnie znamy.

Moderujący spotkanie Pan Ambasador Krzysztof Płomiński, Doradca Dyplomatyczny Prezesa KIG, zaznaczył, jakie starania podejmują władze ZEA dla wzmocnienia swojej gospodarki w dobie pandemii. „Już od 1 grudnia br. nastąpi mała rewolucja w zakresie inwestycji zagranicznych w ZEA. Inwestorzy zagraniczni zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania lokalnego partnera, w ten sposób będą mogli w 100% być właścicielem firmy w ZEA”.

Przedstawiciele obydwu Ambasad omówili bieżące relacje gospodarcze między Polską i ZEA i zwrócili uwagę na priorytetowe sektory do potencjalnej współpracy dla polskich przedsiębiorców w ZEA.

ZEA to drugi – po Arabii Saudyjskiej – partner w handlu Polski z krajami Ligi Państw Arabskich. Wymiana handlowa między Polska a ZEA jest bardzo dynamiczna. Wartość obrotów handlowych Polski z ZEA w 2019 r. przekroczyła poziom 1,1 mld USD, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem 2018 – takie dane przedstawił Wicedyrektor Departamentu Handlu i Współpracy z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Aleksander Siemaszko .

Pan Dyrektor Tomasz Salomon przedstawił z kolei szeroką ofertę instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w ZEA, z których mogą skorzystać m.in. przy realizacji działań w ramach EXPO w Dubaju.

Dla polskich firm powstają aktualnie nowe możliwości, nie tylko w ZEA, ale i w krajach ościennych wraz z normalizacją relacji izraelsko-arabskich w regionie, czego przykładem jest tworzący się np. nowy transarabski korytarz komunikacyjny zwrócił uwagę Pan Ambasador Krzysztof Płomiński.

W aktualnych warunkach Wystawa Światowa nabiera nowego sensu – podkreślił Pan Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020, prezentując ogromny potencjał, który niesie EXPO dla polskich przedsiębiorców jako platforma networkingu z szeroką ofertą gospodarczych wydarzeń towarzyszących nie tylko w ramach polskiego pawilonu.

Uczestnicy Forum, których liczne grono śledziło wydarzenie na kanale Youtube, zapoznali się również z bieżącą sytuacją związaną ze standardami podróżowania do ZEA.Do bezpiecznego podróżowania do Dubaju zachęcał Pan Maciej Pyrka z Poland Emirates podkreślając, że Dubaj jest nazywany aktualnie bezpiecznym miastem, które można odwiedzać w czasie pandemii, dzięki procedurom i standardom wprowadzonym przez władze Emiratu.

Jak najlepiej przygotować się do ekspansji na rynek ZEA? Jakie modele wejścia są najskuteczniejsze? Na jakich wydarzeniach targowych i promocyjnych warto się pokazać? Na te pytania odpowiadała przedsiębiorcom Pani Małgorzata Panek-Kasińska z MK Business link, współorganizator Forum.

KIG w warunkach pandemii stara się ożywić kontakty biznesowe na priorytetowych zagranicznych rynkach organizując wydarzenia promocyjne, ze wsparciem administracji rządowej oraz partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Zapowiedziane zostały kolejne wydarzenia nakierowane na wzmocnienie współpracy ZEA, które będą organizowane wkrótce, w tym udział w targach Hotel Show Dubai 2021.

Prezentacje z Forum:

Współpraca Gospodarcza Polska – ZEA, Aleksander Siemaszko – Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii [PDF]

Potencjał EXPO2020 dla polskich przedsiębiorców – Adrian Malinowski – Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 w Dubaju [PDF]

Bieżąca sytuacja związana z podróżami do ZEA – Maciej, Pyrka Manager Poland Emirates [PDF]

Modele wejścia na rynek ZEA, jak przygotować się do ekspansji w ZEA? MT Targi w ZEA i ich potencjał 2021 – Małgorzata Panek-Kasińska – CEO MK Business Link [PDF]

 

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.