Relacja: Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska

30.12.2020

Polska – Arabia Saudyjska: dobry klimat polityczny, pozytywna współpraca militarna, znaczne obroty handlowe

 

14 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Radą Izb Saudyjskich zorganizowała w wersji on-line Forum Gospodarcze organizacji oraz firm polskich i saudyjskich.

W spotkaniu wzięło udział ok stu przedstawicieli biznesu polskiego i saudyjskiego.

Uczestników Forum przywitali Prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski, Prezes Rady Izb Saudyjskich, Pan Ajlan bin Abdulaziz Al. Ajlan oraz Pan Jan Bury, Ambasador RP w Rijadzie.

W sesji omawiającej możliwości inwestycyjno-handlowe w Polsce i Arabii Saudyjskiej wzięli udział przedstawiciele resortów:

  • ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpił Pan Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej który omówił zasady polskiej dyplomacji gospodarczej;
  • ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpił Pan Bartłomiej Lewandowski, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej z omówieniem aktualnego stanu współpracy pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską;
  • ze strony Ministerstwa ds. Inwestycji Arabii Saudyjskiej wystąpił P. Rakan AlGaraawi, który zaprezentował inwestycyjne i biznesowe możliwości Królestwa oraz sztandarowy program rozwojowy Vision 2030;
  • ze strony Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Radosław Kyc przedstawił rządowe narzędzia wsparcia niezbędne dla dalszego rozwoju polsko-saudyjskich relacji gospodarczych.

Jako podsumowanie wzajemnych relacji gospodarczych zaprezentowano dwie success stories: Dr Emad Al. Thukair przedstawił historię powstania Szpitala w Żywcu, zbudowanego z pomocą kapitału saudyjskiego, zaś Pani Paulina Sikora przedstawiła działalność firmy Autopart Group, prężnie działającej w Arabii Saudyjskiej.

Spotkanie moderował Pan Krzysztof Płomiński, b. Ambasador RP w Rijadzie, zaś uwagi końcowe i podsumowanie przedstawił Amb. Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

W relacjach między Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej obserwujemy od wielu lat dobry klimat polityczny, pozytywną współpracę militarną, znaczne obroty handlowe; jest to nasz najważniejszy partner na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie biznesowe on-line ma na celu dalszą intensyfikację stosunków gospodarczych poprzez realizację bilateralnych spotkań w formie wirtualnych rozmów b2b przedstawicieli polskiego i saudyjskiego biznesu w podziale na poszczególne branże, które będą organizowane cyklicznie począwszy od stycznia 2021 r.

Pobierz prezentacje z Forum Gospodarczego Polska – Arabia Saudyjska

Prezentacja Vision 30

Prezentacja MRPiT

A także obejrzyj film szpitala w Chorzowie:

Kontakt:

Maria Nowakowska
mnowakowska@kig.pl
22 630 97 83

Bartłomiej Nersewicz
bnersewicz@kig.pl
22 630 96 86

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.